VGP NV: VGP en Allianz Joint Ventures Voltooien € 424 Miljoen Aankoop van Logistieke Portefeuille

PERSBERICHT  

Gereglementeerde Informatie


Antwerpen (Berchem), België / München, Duitsland, 16 November 2020 (18u00  CET)

VGP NV (‘ VGP ’ of ‘de Groep’), en Allianz Real Estate, handelend namens verschillende ondernemingen van Allianz Group, hebben vandaag twee succesvolle transacties aangekondigd tussen VGP en twee van hun 50:50 joint ventures, VGP European Logistics en VGP European Logistics 2. De twee transacties omvatten samen 19 logistieke gebouwen, waaronder 9 gebouwen in 5 nieuwe VGP-parken en nog eens 10 nieuw opgeleverde logistieke gebouwen die werden ontwikkeld in parken die reeds eerder overgedragen werden aan een van de joint ventures.

De 19 gebouwen zijn gelegen in Duitsland (6), Spanje (4), Tjechië (3), Nederland (2), Italië (2), Roemenië (1) en Slowakije (1).

De transactie met VGP European Logistics was de zevende closing tussen VGP en deze joint venture en heeft een waarde van € 166 miljoen met een bruto-opbrengst van € 127 miljoen. De closing met VGP European Logistics 2 was de tweede closing tussen VGP en deze joint venture en heeft een waarde van € 258 miljoen1 met een bruto-opbrengst van € 191 miljoen. De twee transacties samen vertegenwoordigen een waarde van € 424 miljoen1 en hebben een bruto-opbrengst van € 318 miljoen opgeleverd. 

De opbrengst zal door VGP aangewend worden voor de verdere uitbreiding van de ontwikkelingspijplijn, d.w.z. de aankoop van nieuwe ontwikkelingsgronden en de financiering van bestaande projecten in aanbouw en nieuwe projecten die binnenkort zullen worden opgestart.

Na de afronding van deze transacties bestaat de vastgoedportefeuille van de Joint Ventures2 uit 111 opgeleverde gebouwen (waarvan 91 gebouwen in het bezit van VGP European Logistics, 18 gebouwen in het bezit van VGP European Logistics 2 en twee gebouwen in het bezit van VGP Park München), goed voor 2.176.000 m² verhuurbare vloeroppervlakte, met een bezettingsgraad van 99,4%.

Voor Allianz Real Estate wordt deze transactie toegevoegd aan het AUM van € 8,8 miljard3 aan wereldwijde logistieke activiteiten, een activaklasse waarin het bedrijf de afgelopen jaren zijn positie aanzienlijk heeft uitgebreid met focus op klasse A logistieke portefeuilles op toplocaties.

De toename van de portefeuille van de Joint Ventures zou een verdere positieve invloed moeten hebben op de inkomsten uit vergoedingen voor de diensten die VGP aan de Joint Ventures verleent op het gebied van asset-, property- en developmentmanagement.

CONTACT GEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN UIT DE MEDIA

Martijn Vlutters
VGPInvestor Relations
Tel: +32 (0)3 289 1433
Karen Huybrechts
VGP – Marketing
Tel: +32 (0)3 289 1432
Petra Vanclova
VGP – Externe Communicatie
Tel: +42 0 602 262 107
Anette Nachbar
Brunswick Group
Tel: +49 152 288 10363

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. VGP verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op om onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of enig ander persbericht dat door VGP wordt verspreid.

OVER ALLIANZ REAL ESTATE

Allianz Real Estate is een PIMCOonderneming, bestaande uit Allianz Real Estate GmbH en Allianz Real Estate of America en hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen.  Het is de toegewijde vastgoedbeleggingsbeheerder binnen de Allianz Group en is uitgegroeid tot 's werelds grootste belegger in vastgoed. Allianz Real Estate ontwikkelt en voert wereldwijd op maat gesneden portefeuille- en beleggingsstrategieën uit voor een reeks wereldwijde aansprakelijkheidsgedreven beleggers en creëert daarmee langetermijnwaarde voor klanten door middel van zowel directe als indirecte beleggingen en vastgoedfinanciering. Het operationele beheer van de investeringen en activa wordt uitgevoerd vanuit 19 kantoren in belangrijke gateways in 4 regio's (West-Europa, Noord- en Centraal-Europa, de VS en Azië-Pacific).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.allianz-realestate.com

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. De Groep heeft een vergevorderde grondbank van 6,89 miljoen m2. De strategische focus ligt op de ontwikkeling van logistieke en semi-industriële businessparken. VGP , opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag meer dan 230 medewerkers in dienst en is actief in 12 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van 3 joint ventures ( VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München). Per juni 2020 bedroeg de bruto-waarde van de investeringen van VGP , inclusief de joint ventures tegen 100%, € 3,23 miljard en had het bedrijf een Netto Intrinsieke waarde (EPRA NAV) van € 1.079 miljoen. VGP staat genoteerd op Euronext Brussel en op de beurs van Praag (ISIN: BE0003878957).

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.vgpparks.eu
1 De transactiewaarde is samengesteld uit de aankoopprijs van de opgeleverde inkomstengenererende gebouwen en de netto boekwaarde van de ontwikkelingspijplijn die in het kader van de transactie wordt overgedragen maar nog niet door de joint venture is betaald.

2 Joint Ventures verwijst naar VGP European Logistics, VGP European Logistics 2 en VGP Park München. Alle drie de 50:50 joint venture tussen VGP en Allianz . Real Estate. Meer informatie over de joint ventures is te vinden op: https://www.vgpparks.eu/nl/about/joint-ventures/

3 Cijfer per 30 juni 2020


Bijlage