Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving (artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Gereglementeerde Informatie

Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

13 november 2020 om 18.00 CET

Samenvatting van de kennisgeving

Nyrstar NV (“ Nyrstar ” of de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het op 10 november 2020 een transparantiemelding heeft ontvangen van Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, twee nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap en zesentwintig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen overeenkomstig de artikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.

In hun kennisgeving melden Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, twee nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap en zesentwintig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen dat, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten, op 4 november 2020, Kris Vansanten, Kris Vansanten BV, Quanteus Group BV, een niet verder genoemde natuurlijke persoon, E3V & Partners BV, een andere niet verder genoemde natuurlijke persoon, Etimar BV, twee nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen, Galina maatschap en zesentwintig nog andere niet verder genoemde natuurlijke personen 13,77% van de stemrechten van Nyrstar bezitten. Kris Vansanten, Kris Vansanten BV en Quanteus Group BV bezitten, ingevolge de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten, 7,83% van de stemrechten van Nyrstar en hebben daarbij individueel de deelnemingsdrempel van 7,5% overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

De op 10 november 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door           
Personen die in onderling overleg handelen

Kennisgevingsplichtige personen               
Kris Vansanten
Kris Vansanten BV
Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon
E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon
Etimar BV
Natuurlijke persoon
Natuurlijke persoon
Galina maatschap
26 natuurlijke personen
Datum van drempeloverschrijding
04/11/2020

Overschreden drempel (in %)       
7,5

Noemer
109.873.001

Details van de kennisgeving          

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie
  # stemrechten # stemrechten % stemrechten
Houders van stemrechten   Verbonden aan effecten Los van de effecten Verbonden aan effecten Los van de effecten
Kris Vansanten 2.700.570 3.500.000   3,19%  
Kris Vansanten BV 500.000 500.000   0,46%  
Quanteus Group BV 4.100.000 4.599.000   4,19%  
Subtotaal 7.300.570 8.599.000   7,83%  
Natuurlijke persoon 755.155 1.285.155   1,17%  
E3V & Partners BV 744.845 821.845   0,75%  
Subtotaal 1.500.000 2.107.000   1,92%  
Natuurlijke persoon 0 0   0,00%  
Etimar BV (voorheen “Etienne Schouppe BV”) 110.000 110.000   0,10%  
Subtotaal 110.000 110.000   0,10%  
Natuurlijke persoon 26.000 26.000   0,02%  
Natuurlijke persoon 31.000 31.000   0,03%  
Galina maatschap 48.000 48.000   0,04%  
Subtotaal 105.000 105.000   0,10%  
Natuurlijke persoon 61.000 61.000   0,06%  
Natuurlijke persoon 720.000 720.000   0,66%  
Natuurlijke persoon 40 40   0,00%  
Natuurlijke persoon 1.784 1.784   0,00%  
Natuurlijke persoon 3.590 3.590   0,00%  
Natuurlijke persoon 2.112 2.112   0,00%  
Natuurlijke persoon 62.000 100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon 60.000 60.000   0,05%  
Natuurlijke persoon 100.000 100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon 11.086 11.086   0,01%  
Natuurlijke persoon 100.000 100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon 105.000 105.000   0,10%  
Natuurlijke persoon 94.879 94.879   0,09%  
Natuurlijke persoon 2.622 2.622   0,00%  
Natuurlijke persoon 100.000 100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon 712.028 712.028   0,65%  
Natuurlijke persoon 100.000 100.000   0,09%  
Natuurlijke persoon 700.000 750.000   0,68%  
Natuurlijke persoon   7.133   0,01%  
Natuurlijke persoon   574.409   0,52%  
Natuurlijke persoon   25.911   0,02%  
Natuurlijke persoon   105.000   0,10%  
Natuurlijke persoon   106.100   0,10%  
Natuurlijke persoon   248.000   0,23%  
Natuurlijke persoon   37.726   0,03%  
Natuurlijke persoon   25.300   0,02%  
Natuurlijke persoon   57.556   0,05%  
Subtotaal 2.936.141 4.211.276   3.83%  
  Total Fina Elf 15.132.276 0 13.77% 0,00%       
B) Gelijkgestelde financiële instrumenten 
    
Na de transactie
Houders van
gelijkgestelde
financiële instrumenten
Type financieel instrument
Vervaldatum


DD/MM/YYYY

Uitoefeningstermijn of -datum

DD/MM/YYYY of tekst
# stemrechten die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrument % stemrechten Afwikkeling
             
  TOTAAL   0 0  
       
  TOTAAL (A & B)

 
  # stemrechten % stemrechten  
     15.132.276 13,77%  

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)                                                                                                   
Kris Vansanten controleert voor 90% Kris Vansanten BV en voor 75% Quanteus Group BV
Natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV
Natuurlijke persoon controleert Etimar BV – (voorheen “Etienne Schouppe BV”)
Twee natuurlijke personen controleren Galina maatschap

Bijkomende informatie    
N/A

Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/media/regulatory-releases.

De kennisgeving kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via deze link https://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structure.

Contactpersoon voor vragen met betrekking tot het transparantiebericht, de kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap: Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.

Over Nyrstar
De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar : www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -       Head of External Affairs & Legal      M: +41 79 722 2152  anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage