Befimmo NV: Transparantieverklaring

Conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen en de invoering van een statutaire verklaringsdrempel van 3% in de statuten van Befimmo NV, deelt Befimmo mee een transparantieverklaring te hebben ontvangen van Norges Bank op 4 november 2020. Met deze verklaring meldt Norges Bank de wijziging, op 30 oktober 2020, in de samenstelling van haar deelneming. De situatie vóór en na de transactie wordt in het persbericht samengevat.

Klik hier om het persbericht te raadplegen: 

Bijlage