Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt samenwerking met Endpoint Health aan voor ontwikkeling nieuwe companion diagnostic test voor kritieke aandoeningen

PERSBERICHT: 3 november 2020, 07:01 CET                 


                                                                         Biocartis kondigt samenwerking met Endpoint Health aan voor ontwikkeling nieuwe companion diagnostic test voor kritieke aandoeningen

Mechelen, België, 3 november 2020Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘ Biocartis ’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat het een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met Endpoint Health, een bedrijf gevestigd in Palo Alto, Californië (VS) dat gepersonaliseerde zorgoplossingen en gerichte therapieën ontwikkelt voor kritisch zieke patiënten. De samenwerking beoogt de ontwikkeling en commercialisering van een nieuwe ‘companion diagnostic’1 (CDx) test op Idylla™, Biocartis ’ snel en eenvoudig te gebruiken platform voor moleculaire diagnostiek. De samenwerking zal Biocartis ’ CDx business en testmenu voor infectieziekten verder versterken, naast zijn oncologie kernaanbod op Idylla™. 

Volgens de overeenkomst zal Endpoint Health de ontwikkeling en registratie leiden van de Idylla™ Endpoint CDx test in interventionele studies, en dat over een waaier aan interventies, waaronder gerichte immunotherapie en stollingstherapie-indicaties. De partijen zijn van plan om samen te werken aan de commercialisering van de Idylla™ Endpoint CDx test, voortbouwend op de groeiende wereldwijde commerciële infrastructuur van Idylla™ instrumenten. Op 28 september 2020 kondigde Endpoint Health een partnership aan om 's werelds eerste netwerk op te zetten voor klinische precisiegeneeskundestudies gericht op kritieke ziekten. De Idylla™ Endpoint CDx test zou gebruikt worden in de eerste interventionele studie van het netwerk.

Kritieke ziekten zoals sepsis en ‘Acute Respiratory Distress Syndrome’ (ARDS of acute ademnood)2 zijn levensbedreigende aandoeningen die vaak gekenmerkt worden door een ontregelde immuunsysteemreactie van op de infectie. Wereldwijd wordt sepsis alleen al in verband gebracht met een geschatte 11 miljoen sterfgevallen per jaar3, en is het één van de duurste medische aandoeningen met jaarlijkse  kosten voor gezondheidszorg die geschat worden op meer dan  USD 60 miljard in de VS alleen4. De klinische gemeenschap erkent al lang dat er behoefte is aan een meer gerichte benadering van therapie-ontwikkeling en patiëntenzorg, maar het ontbreekt aan de mogelijkheid om deze benaderingen snel en effectief te testen5.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis , gaf volgend commentaar: “We zijn erg enthousiast om met Endpoint Health te werken om een snelle companion diagnostic test te ontwikkelen die gericht is op het mogelijk maken van gerichte behandelingen en een gepersonaliseerde zorgaanpak op het gebied van kritische aandoeningen. Deze samenwerkinig benadrukt de unieke snelle, hoog-accurate en makkelijk te gebruiken kenmerken van het Idylla™ platform in gebieden buiten oncologie. Naast onze huidige infectieziektentests, de Idylla™ SARS-CoV-2 Test6 en de SeptiCyte® RAPID7 op Idylla™, zal de Idylla™ Endpoint CDx test naar verwachting een leidraard bieden voor het veilig en effectief gebruik van nieuwe behandelingen en het verbeteren van routinematige zorgkeuzes bij kritisch zieke patiënten, die vaak slechts een kwestie van uren hebben om hun aandoening te behandelen".

Jason Springs, CEO en mede-oprichter van Endpoint Health, reageerde: “De missie van Endpoint Health is om levensreddende gerichte therapieën op het juiste moment bij de juiste patiënt te brengen. Onze samenwerking met Biocartis is een belangrijk onderdeel van het identificeren en leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan elke kritisch zieke patiënt. We zijn enthousiast over de samenwerking om één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, en om de gezondheidsresultaten en levens van patiënten positief te beïnvloeden.”

De ontwikkeling van de Idylla™ Endpoint CDx test zal worden gestart in het vierde kwartaal van 2020.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis  

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Over Endpoint Health
Endpoint Health combineert therapeutica, companion diagnostics en artificiële intelligentie (AI) in een geïntegreerd platform dat is ontworpen om de resultaten van patiënten met kritieke ziekten zoals sepsis, acute ademnood (ARDS) en COVID-19 te verbeteren. Het bedrijf is gevestigd in Palo Alto, Californië (VS), met kantoren in Detroit en Chicago (VS), en wordt gesteund door top-investeerders, waaronder Mayfield, Y Combinator, AME Cloud Ventures en Wireframe Ventures. Voor meer informatie, ga naar www.endpoint.health.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis . Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.


1 Een ‘companion diagnostic’ (CDx) test is een test die wordt gebruikt als aanvulling op een therapeutisch medicijn, en die helpt te voorspellen of een patient al dan niet zal reageren op een behandeling

2 Een levensbedreigende aandoening als gevolg van vochtophoping in de longen van een patiënt, die de opname van zuurstof beperkt en de organen berooft van de zuurstof die ze nodig hebben om te kunnen functioneren

3 The Lancet, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32989-7/fulltext, laatst geraapleegd op 29 oktober 2020

4 Paoli et al. Crit Care Med (2018): 46: 1889-1897 en https://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2020/03000/Sepsis_Among_Medicare_Beneficiaries__3__The.4.aspx, laatst geraadpleegd op 29 oktober 2020

5 NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4968574/n, laatst geraadpleegd op 29 oktober 2020

6 Ingediend voor ‘Emergency Use Authorization’ (EUA) bij de US FDA op 10 augustus 2020

7 De SeptiCyte® RAPID op Idylla™ (CE-IVD) werd ontwikkeld in samenwerking met Immunexpress. De test is een gastheer-respons test die sepsis onderscheidt van niet-infectieuze systemische ontsteking bij patiënten die verdacht worden van sepsis en levert bruikbare resultaten op in ongeveer een uur. Beschikbaar voor een selectie van landen binnen de EU en de Europese regio. Controleer de beschikbaarheid met een lokale Biocartis-vertegenwoordiger. Meer informatie op de Biocartis website