Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora

Gereglementeerde informatie, Leuven, 2 november 2020 (17.40 CET)

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora NV
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving

KBC Ancora ontving een op 2 november 2020 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat Cera CV, ingevolge een passieve drempeloverschrijding op 30 oktober 2020, nu 67,27% van de stemrechten van de vennootschap bezit. Cera CV heeft aldus de meldingsdrempel van 65% overschreden.

Inhoud van de kennisgeving

De op 2 november 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgevingPassieve drempeloverschrijding
Kennisgeving doorEen persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige personenCera CV
Datum van drempeloverschrijding30 oktober 2020
Overschreden drempel (in %)65% (opwaarts)
Voor KBC Ancora geldt naast de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan, eveneens de statutaire drempel van 3%
Noemer118.657.091
Aantal stemrechten aangehoudenVorige kennisgeving
Cera CVBA : 42.784.688
(noemer: 78.301.314)


Huidige kennisgeving:
Cera CV: 79.819.045
% stemrechten aangehouden67,27%
Bijkomende informatieDe drempeloverschrijding is het gevolg van de invoering van het dubbel stemrecht (loyauteitsstemrecht) bij KBC Ancora overeenkomstig artikel 27 van de statuten. De invoering van het loyauteitsstemrecht werd goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora van 30 oktober 2020.

Bijlage

Groepsstructuur

  

Varia

Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora (www.kbcancora.be) onder ‘aandeelhouderschap /
transparantiemeldingen’.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
29 januari 2021                       Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
27 augustus 2021                    Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
e-mail algemeen: mailbox@kbcancora.be

Bijlage