Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Kabouter Management LLC

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 19 oktober 2020

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Kabouter Management LLC

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Kabouter Management LLC.

Kennisgeving van Kabouter Management LLC

  • Op 15 oktober 2020 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van Kabouter Management LLC op 13 oktober 2020 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft overschreden door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.
  • Op 13 oktober 2020 bezit Kabouter Management LLC in totaal 2.286.973 stemrechten.
  • Op basis van de noemer van 72.178.904 (totaal aantal stemrechten), bezit Kabouter Management LLC op 13 oktober 2020 3,17% van het totaal aantal stemrechten.
  • Kabouter Management LLC, beheerder van fondsen en accounts, is een houder van stemrechtverlenende effecten in Fagron NV. Kabouter Management LLC beheert deze stemrechtverlenende effecten rechtstreeks (dat wil zeggen niet via dochterondernemingen of gelieerde bedrijven). Zeggenschap over Kabouter Management LLC wordt uitgeoefend door de heren Peter Zaldivar en Marcel Houtzager.
  • Kabouter Management LLC is een fondsbeheerder die naar eigen inzicht stemrecht mag uitoefenen met betrekking tot de stemrechtverlenende effecten in Fagron NV die door zijn onderliggende fondsen en afzonderlijke accounts gehouden worden. In de voorliggende situatie geldt krachtens artikel 9 §2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 een kennisgevingsplicht voor de fondsbeheerder (dat wil zeggen Kabouter Management LLC).
  • De kennisgeving van Kabouter Management LLC kan op investors.fagron.com worden geraadpleegd via deze link.

Voor meer informatie
Constantijn van Rietschoten
Chief Communications Officer
Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Open onderstaande link voor het persbericht:
Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van Kabouter Management LLC