Fagron realiseert omzetstijging van 10,7% CER

Gereglementeerde informatie
Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 13 oktober 2020

Fagron realiseert omzetstijging van 10,7% CER

Fagron betreedt Israelische markt met overname Pharma Tamar

Kernpunten Q3-2020

  • Omzetgroei1 van 10,7% CER2 naar € 135,1 miljoen
  • Organische omzetgroei van 8,2% CER
  • Forse verzwakking BRL en MXN ten opzichte van de EUR zorgen voor gerapporteerde omzetdaling van 0,4%
  • Sterke performance met name in Latijns-Amerika; ook Noord-Amerika liet goede omzetgroei zien   
  • Impact van COVID-19 blijft beperkt en niet-materieel
  • Overname van Pharma Tamar in Israël in augustus afgerond
  • Rafael Padilla gaat EMEA-regio direct aansturen; focus op innovatie en time-to-market  
  • Efficiëntere inrichting Europese organisatie ingezet

Rafael Padilla, CEO van Fagron: ”Zoals verwacht werd ook het derde kwartaal sterk bepaald door de gevolgen van de COVID-19 pandemie, waar we dankzij onze product- en regio diversificatie en onze betrouwbare supply chain goed doorheen kunnen navigeren. Zowel wat betreft omzetontwikkeling als winstgevendheid heeft Fagron in het derde kwartaal wederom een goede performance laten zien.

Het verloop en de effecten van de pandemie laten in de regio’s een verschillend beeld zien. De vraag naar corona-gerelateerde producten, met name bij Brands en Essentials, houdt gelijke tred met de ontwikkeling van het aantal besmettingen, die in een aantal regio’s weer toeneemt. De vraag naar planbare zorg liet in een aantal regio’s herstel zien, maar zien we ook weer afgeschaald worden waar het aantal besmettingen toeneemt.

Op beide ontwikkelingen kunnen wij met onze gediversificeerde productportfolio goed inspelen, zoals de performance in Latijns- en Noord-Amerika laten zien. In Nederland, waar we traditioneel een sterke positie in Compounding Services hebben, is de impact van het afschalen van planbare zorg lastiger te compenseren door de toegenomen vraag naar corona-gerelateerde producten.

Om nog sneller op de markt in te kunnen spelen worden de Europese activiteiten efficiënter ingericht. Als onderdeel hiervan ga ik zelf leiding geven aan de regio EMEA (Europa, Zuid-Afrika en Israël). De plattere organisatiestructuur zal leiden tot meer samenwerking om onze kracht en impact als marktleider te vergroten en synergie- en schaalvoordelen te realiseren. Daarnaast zullen we meer focus gaan leggen op innovatie, de ontwikkeling van Brands en een kortere time-to-market.

Ook consolidatie blijft een belangrijke ontwikkeling, en we zijn trots dat we in het derde kwartaal van 2020 onze groep verder hebben versterkt met de acquisitie van het Israëlische bedrijf Pharma Tamar. Fagron blijft alert op acquisitiekansen als die zich in de huidige marktdynamiek ontwikkelen.

Ook het komende kwartaal zal gedomineerd worden door COVID-19 en is de zichtbaarheid beperkt. We zullen ons beleid van het maximaal benutten van kansen en het kritisch blijven op kosten voort blijven zetten.
_________________
1 Exclusief HL Technology dat in het vierde kwartaal van 2019 is verkocht.
2 CER = Constant Exchange Rates (constante wisselkoersen).

Open onderstaande link voor het persbericht:
Fagron realiseert omzetstijging van 10,7% CER