Oproeping Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders en openbaarmaking jaarlijks financieel verslag

Gereglementeerde informatie, Leuven, 29 september 2020 (17.40 CEST)

Oproeping Algemene en Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders en openbaarmaking jaarlijks financieel verslag

KBC Ancora nodigt haar aandeelhouders uit op een Gewone Algemene Vergadering en een Buitengewone Algemene Vergadering op vrijdag 30 oktober 2020. Alle relevante informatie voor deze vergaderingen, waaronder het oproepingsbericht met de agenda’s voor deze vergaderingen en het jaarlijks financieel verslag 2019/2020, zijn beschikbaar via de website www.kbcancora.be, onder het menu ‘Algemene Vergadering’.

De Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering zullen worden georganiseerd met naleving van de geldende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Covid-19 virus. De aandeelhouders worden daarom aangemoedigd deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen via volmacht aan een vertegenwoordiger van de vennootschap, met bindende steminstructies.

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

30 oktober 2020         Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
29 januari 2021           Halfjaarlijks financieel verslag (1H)
27 augustus 2021       Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

Einde persbericht

Bijlage