Corbion:

Stefanie Schmitz heeft de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Corbion N.V. geïnformeerd dat ze omwille van onvoorziene persoonlijke gezondheidsredenen helaas heeft moeten besluiten met onmiddellijke ingang terug te treden als lid van de Raad van Commissarissen.

Stefanie Schmitz was benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 juni 2020.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur respecteren haar besluit volledig. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Mathieu Vrijsen zei: "Namens de Raad van Commissarissen wil ik Stefanie Schmitz oprecht danken voor haar bijdrage aan Corbion en wens haar het beste toe bij haar toekomstige activiteiten."

Bijlage