Umicore - Vervreemding van eigen aandelen

Artikel 8:6 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt dat elke vervreemding van eigen aandelen publiek gemaakt dient te worden sinds 01/01/2020.

In uitvoering van dit Artikel, maakt Umicore bekend dat ingevolge uitoefeningen van opties door haar personeel in het kader van het Umicore Incentive Stock Option Plan, zij sinds 01/01/2020 buiten beurs (OTC) aandelen heeft vervreemd met het oog op het leveren van die aandelen aan het betrokken personeel. Umicore vervreemde ook eigen aandelen in het kader van aandelentoekenningen aan de directieraad en de raad van toezicht.

Gelieve hieronder een overzicht te vinden van de transacties voor de periode 01/08/2020 – 31/08/2020:

Datum en tijdstip van vervreemdingIncentive Stock Option PlanAantal vervreemde aandelenUitoefenprijs (€)
6/08/2020 12:05ISOP 201412.000 16,143
6/08/2020 12:35ISOP 201512.000 17,289
25/08/2020 10:51ISOP 20152.250 17,289

Het volledige overzicht van alle vervreemdingen van eigen aandelen door Umicore sinds 01/01/2020 kan hier geraadpleegd worden.

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38                                evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68                                     eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck  +32 2 227 74 34                                  aurelie.bultynck@umicore.com