Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis breidt samenwerking met LifeArc uit

PERSBERICHT: 1 september 2020, 07:00 CEST

Biocartis breidt samenwerking met LifeArc uit

Mechelen, België, en Londen, VK, 1 september 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de uitbreiding aan van zijn samenwerking met LifeArc, een in het VK gebaseerde onafhankelijke liefdadigheidsinstelling voor medisch onderzoek. De nieuwe overeenkomst is gericht op de ontwikkeling van hooginnovatieve prototype tests in het domein van infectueuze- en immuungerelateerde ziekten, voor gebruik op Biocartis’ volledig geautomatiseerde moleculair diagnoseplatform Idylla™.

De nieuwe licentie- en ontwikkelingsovereenkomst is een uitbreiding van de bestaande samenwerking1 tussen LifeArc en Biocartis, die vandaag is gericht op de ontwikkeling en commercialisering van de Idylla™ ABC (Advanced Breast Cancer) assay2, een test die op basis van een FFPE3-staaltype gericht is op een ​​multi-gen panel van voorspellende en resistentie-inducerende mutaties. Onder de nieuwe overeenkomst verkrijgt LifeArc een niet-exclusieve licentie om het Idylla™ platform te gebruiken voor de ontwikkeling van Idylla™ tests op het gebied van infectueuze en immuungerelateerde ziekten, gericht op het ondersteunen van indeling van patiënten en het monitoren van behandelingen van patiënten met onder meer bacteriële, schimmel- en virale infecties.

Tegenwoordig is er meer dan ooit een duidelijke behoefte aan verbeterde diagnostiek en monitoring van infectueuze en immuungerelateerde ziekten. Centrale laboratoria hebben moeite om te voldoen aan de groeiende vraag, die wordt gestimuleerd door stijgende incidentie en prevalentie van overdraagbare ziekten en een toenemende ouderenpopulatie die over het algemeen een zwakkere immuunresponse heeft.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar: “Hoewel onze focus oncologie blijft, weten we dat het Idylla™ platform een veel bredere capaciteit heeft, zoals voor testing van infectueuze ziekten. We hebben altijd gezegd dat we opportuniteiten wilden verkennen met partners in dat domein. LifeArc is één van de grootste liefdadigheidsinstellingen voor medische technologie in het VK en een organisatie die werkt met enkele van de meest geavanceerde en uitgebreide technologieën die momenteel beschikbaar is. Bovenop de lopende ontwikkeling van Biocartis' eigen Idylla™ SARS-CoV-2 Test en onze samenwerking met Immunexpress in sepsis testing, zal dit partnership verder helpen bij het opbouwen van een innovatieve Idylla™ test pijplijn op het gebied van infectueuze en immuungerelateerde ziekten met hoge klinische behoeften. We zijn blij dat onze partneractiviteiten het testmenu en de aantrekkelijkheid van het Idylla™ platform blijven verrijken.”

Michael Dalrymple, Executive Director, Diagnostics & Science Foresight bij LifeArc, antwoordde: “Op basis van onze ervaring met Idylla™ als een geweldig staal-tot-resultaat-platform voor snelle moleculaire diagnostiek, geloven we dat de technologie voordelen kan bieden voor patiënten buiten oncologie. Door deze bijkomende licentie- en ontwikkelingsovereenkomst kunnen we de ontwikkeling van zeer innovatieve tests onderzoeken, en uiteindelijk nieuwe tests ontwikkelen die voordelen brengen aan de patiënt.”

Financiële details van de overeenkomst worden niet bekendgemaakt.

----- EINDE ----

Meer informatie:
Biocartis: Renate Degrave, Hoofd Corporate Communications & Investor Relations
e-mail   rdegrave@biocartis.com
gsm   +32 471 53 60 64

LifeArc: Janet Morgan, Hoofd Corporate Affairs, of Surinder Maan, Communications Manager
e-mail   info@lifearc.org
gsm      +44  (0) 7889 591935 of +44 (0) 7970 293826

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla™ MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Over LifeArc
LifeArc is een zelf gefinancierde liefdadigheidsinstelling voor medisch onderzoek. Onze missie is om de vertaling te bevorderen van vroege wetenschap naar behandelingen in de gezondheidszorg of diagnostiek die tot volledige ontwikkeling kunnen worden gebracht en beschikbaar gemaakt worden voor patiënten. Dit doen we al meer dan 25 jaar en ons werk heeft geresulteerd in een diagnostiek voor antibioticaresistentie en vier vergunde medicijnen. Dankzij ons succes kunnen we nieuwe benaderingen verkennen om vertaling te stimuleren en te financieren. We hebben onze eigen faciliteiten voor het ontdekken van geneesmiddelen en het ontwikkelen van diagnostica, ondersteund door experts op het gebied van technologieoverdracht en intellectueel eigendom die ook diensten verlenen aan andere organisaties. Ons model is gebaseerd op samenwerking en we werken samen met een breed scala aan groepen, waaronder liefdadigheidsinstellingen voor medisch onderzoek, onderzoeksorganisaties, de industrie en academische wetenschappers. We worden gemotiveerd door de noden van patiënten en wetenschappelijke kansen. Twee fondsen helpen ons te investeren in externe projecten ten behoeve van patiënten: ons ‘Philantropic Fund’ verstrekt beurzen ter ondersteuning van medische onderzoeksprojecten gericht op de vertaling van onderzoek naar zeldzame ziekten en ons ‘Seed Fund’ is gericht op startende bedrijven die zich richten op het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en biologische modaliteiten. Ontdek meer over ons werk door ons te volgen op LinkedIn of Twitter.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.
1 In juni 2017 kondigde Biocartis een samenwerking aan met LifeArc om geselecteerde moleculaire diagnostische tests te ontwikkelen voor gebruik op het Idylla™  platform. Voor elke geselecteerde test zal LifeArc optreden als ontwikkelingscontractant, terwijl Biocartis verantwoordelijk zal zijn voor de commercialisering van de tests onder zijn eigen label. Meer info op www.biocartis.com/partners. Op 15 juni 2017 veranderde MRC Technology zijn naam in LifeArc. LifeArc is betrokken geweest bij het leveren van een aantal therapieën, waaronder Keytruda® (pembrolizumab, op de markt gebracht door Merck KGaA), een belangrijke immunotherapiebehandeling voor verschillende vormen van kanker

2 LifeArc is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de test als onderaannemer, terwijl Biocartis als wettelijke fabrikant verantwoordelijk is voor de commercialisering van de test

3 In formaline gefixeerd, in parrafine ingebed