Ageas verstevigt partnership met China Taiping door intekening op kapitaalverhoging van Taiping Reinsurance Co. Ltd.

Ageas kondigt aan een overeenkomst te hebben gesloten met China Taiping Insurance Holdings (CTIH) om in te tekenen op een kapitaalverhoging van zijn volledige dochtermaatschappij Taiping Reinsurance Co. Ltd. (TPRe) voor een totaalbedrag van HKD 3.100 miljoen (ongeveer EUR 340 miljoen). Met deze transactie versterkt Ageas zijn strategische lange termijn partnership met China Taiping.

Door de deelneming in TPRe, dat met een sterke track record en een veelbelovend groeipotentieel tot de top van de Aziatische herverzekeraars behoort, kan Ageas vanuit leidende posities in Hongkong en China uitbreiden op de snel groeiende Aziatische herverzekeringsmarkt. Daarnaast verhoogt de intekening op de kapitaalverhoging, die een volgende stap vormt in een reeds lange samenwerking tussen Ageas en CTIH, het aandeel van de Niet-leven-activiteiten in de portefeuille van de Groep.

Sinds 2013 zijn de bruto geboekte premies van TPRe jaarlijks gemiddeld met 27% toegenomen tot een totaal van EUR 1,7 miljard in 2019. In de voorbije 40 jaar boekte de onderneming slechts in één jaar verlies, terwijl de P&C combined ratio van 2013 tot 2019 gemiddeld 95,2% bedroeg. Eind 2019 rapporteerde het bedrijf een solide solvabiliteitsratio van 272% (Hongkongs CAP 41-regime) en samen met een A Stable rating (S&P | AM Best | Fitch) weerspiegelt dit zijn sterke financiële positie.

Voor in totaal HKD 3.100 miljoen (ongeveer EUR 340 miljoen), wat overeenkomt met 1,03 keer de boekwaarde van de onderneming voor de kapitaalverhoging, verkrijgt Ageas 25% van het uitgebreide aandelenkapitaal van TPRe. Op de overeengekomen prijs is een compensatiemechanisme van toepassing, gebaseerd op de ontwikkeling van de intrinsieke waarde van de onderneming sinds 31 december 2019.

De toezichthouders moeten de transactie die naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 zal worden afgerond, nog goedkeuren. Het overeenkomstige bedrag wordt in cash voldaan. De impact op de solvabiliteitspositie van de Groep op het moment van voltooiing zal naar schatting ongeveer 9 procentpunten bedragen.

Deze transactie van aanzienlijke grootte vervangt het aandeleninkoopprogramma van dit jaar dat na de aanbeveling van de Nationale Bank van België werd uitgesteld. De transactie heeft echter geen invloed op het voorgenomen aandeleninkoopprogramma voor 2021.

Bart De Smet, CEO van Ageas, zei: “Deze transactie biedt Ageas een unieke kans om zich op de Aziatische herverzekeringsmarkt te begeven en het sterke potentieel hiervan te benutten. Wij zijn blij dit samen met onze vertrouwde partner China Taiping te kunnen doen, omdat dit ons zeer succesvolle partnership verder versterkt. Voor Taiping Re stelt de kapitaalverhoging het bedrijf in staat zijn bredere groeiplannen te realiseren.”

Wang Sidong, CEO van CTIH voegde toe: “Wij hebben een strategisch partnership voor de lange termijn met Ageas. Deze transactie versterkt de samenwerking tussen Taiping en Ageas verder. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking synergie zal creëren en onze ambitie ondersteunt om onze wereldwijde herverzekeringsactiviteiten te laten groeien, in het bijzonder op de Europese markten.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een geschiedenis die bijna 200 jaar teruggaat. Deze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim EUR 36 miljard (alle cijfers tegen 100%).

China Taiping Insurance Holdings Company Limited maakt deel uit van de groep vennootschappen onder China Taiping Insurance Group Ltd., een grootschalige verzekeringsmaatschappij gevestigd in de Volksrepubliek China (“VRC”). De voornaamste activiteit van China Taiping is een investeringsmaatschappij. De hoofdactiviteiten van de dochterondernemingen van China Taiping bestaan uit het aanbieden van directe levensverzekeringen in de VRC en Hongkong, directe vastgoed- en schadeverzekeringsactiviteiten in de VRC, Hongkong en het buitenland, pensioen- en groepsverzekeringen, en alle soorten van wereldwijde herverzekeringsactiviteiten. De dochterondernemingen van China Taiping zijn ook actief op het vlak van vermogensbeheer, verzekeringsmakelaardij, e-commerce voor verzekeringen, financiële leasing, vastgoedinvesteringen, investeringen in seniorenhuisvesting, effectenhandel en makelaarsactiviteiten.

Taiping Reinsurance Co. Ltd (TPRe) is een vennootschap naar Hongkongs recht met beperkte aansprakelijkheid. De voornaamste zakelijke activiteiten van de TPRe Group omvatten niet-leven en leven herverzekeringsactiviteiten over de hele wereld. TPRe heeft zijn hoofdzetel in Hongkong en bedrijfsactiviteiten in de regio en daarbuiten, met inbegrip van dochterondernemingen in Beijing en Londen, een bijkantoor in Labuan, Maleisië en een vertegenwoordigingskantoor in Japan en Macau.

Bijlage