Brand New Day versterkt eigen vermogen, aandeelhouders a.s.r. en VvAA worden uitgekocht

Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. (Brand New Day) verkoopt haar 50%-belang in Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. (PPI) aan ASR Nederland N.V. (a.s.r.). De PPI biedt collectieve pensioenregelingen aan voor bedrijven op basis van een beschikbare premie. a.s.r. had al een belang van 50% in de PPI en wordt door de aankoop de volledig eigenaar. a.s.r. betaalt Brand New Day € 70 miljoen voor haar 50%-belang.

Brand New Day gaat zich met haar bank volledig richten op de particuliere pensioenmarkt. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om het eigen vermogen van Brand New Day Bank te verstevigen, waardoor de bank de komende 5 jaar hard kan doorgroeien op de pensioenmarkt voor particulieren met haar spaar- en beleggingsrekeningen.

Kalo Bagijn, oprichter en CEO: “We vinden het jammer om afscheid te nemen van ons deel in de PPI, omdat we het vanaf 2011 hebben opgebouwd van zolderkamerinitiatief tot één van de grootste en meest winstgevende PPI’s van Nederland. Daar zijn we trots op. Maar als ondernemer moet je keuzes maken. We groeien erg hard met onze bank en zien voor de toekomst veel kansen met onze pensioenproducten voor particulieren, in Nederland en andere landen van Europa. Daar gaan we ons na de verkoop van onze collectieve activiteiten volledig op richten.”  

Wijziging aandeelhoudersstructuur

Gelijktijdig met de verkoop van het belang in de PPI aan a.s.r. neemt de bestaande aandeelhouder Hartwig het 9,99%-belang van a.s.r. en het 9,17%-belang van VvAA in Brand New Day Houdstermaatschappij N.V. over. Daarna heeft Brand New Day Houdstermaatschappij nog 2 aandeelhouders: Hartwig (74% belang) en Brand New Day N.V. (oprichters en personeel van het eerste uur van Brand New Day, 26% belang). Hartwig is al sinds 2011 aandeelhouder in Brand New Day en is een grote en zeer kapitaalkrachtige investeerder met een langetermijnvisie die als aandeelhouder graag de ruimte geeft aan de ondernemers waar het in investeert.

De verkoop van het belang in de PPI zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 afgerond worden en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De wijziging van de aandeelhoudersstructuur van Brand New Day zal op hetzelfde moment plaatsvinden en is nog onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante toezichthouders.