Van Lanschot Kempen: nettowinst bijna € 10 miljoen in eerste halfjaar

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 26 augustus 2020           

  • Nettowinst van € 9,5 miljoen in H1 2020, dankzij sterk tweede kwartaal met een nettowinst van bijna € 20 miljoen
  • Sterke netto-instroom € 4,7 miljard, waarvan € 4,4 miljard in AuM. Client assets stijgen naar € 103,4 miljard (2019: € 102,0 miljard)
  • Goede onderliggende operationele performance, ondanks incidentele posten in Q1 door COVID-19
  • Beperkt risico in de kredietportefeuille – toevoeging van € 1,3 miljoen aan de kredietvoorzieningen
  • Sterke kapitaalratio van 24,0%
  • Succesvolle volgende stap in groeistrategie: overname Hof Hoorneman Bankiers met € 1,9 miljard aan client assets

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de halfjaarcijfers 2020. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘COVID-19 heeft een bepalende rol gespeeld in de eerste helft van dit jaar, zowel op maatschappelijk als economisch vlak. Voor onze klanten is dit een periode van grote onzekerheid, over het heden en de toekomst. Onze recente investeringen in omni-channel mogelijkheden wierpen vruchten af; we konden onze klanten goed bedienen en er voor hen zijn op die momenten dat zij ons nodig hadden. Hierdoor hebben we in deze periode een substantiële groei gezien in onze client assets en zijn we blij met het vertrouwen van onze klanten. De sterke operationele resultaten in de eerste zes maanden van dit jaar zijn een bewijs van de juiste investeringen die we hebben gedaan in technologie en onze medewerkers.

We zijn zeer verheugd met de overname van Hof Hoorneman Bankiers – een gerenommeerde Nederlandse wealth manager. De overname is in lijn met onze doelstelling van groei door acquisities en is een belangrijke stap in het verder vormgeven van onze geïntegreerde wealth managementstrategie. Ondanks de economische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden door de volatiliteit op de markten door COVID-19, zijn we met onze kapitaalpositie en kredietkwaliteit goed in staat om eventueel zwaar weer het hoofd te bieden. Dit is voornamelijk dankzij onze focus op de wealth managementstrategie in een stabiel en welvarend deel van Europa. We zijn ervan overtuigd dat onze wealth managementpropositie ons in staat stelt onze particuliere, institutionele en mass affluent-klanten op een onderscheidende manier te bedienen, nu en in de toekomst.’

De client assets zijn het afgelopen halfjaar gestegen van € 102,0 miljard naar € 103,4 miljard, dankzij de netto-instroom van € 4,7 miljard in assets under management (AuM) en spaargelden. De AuM zijn gestegen van € 87,7 miljard naar € 89,2 miljard. De sterke netto-instroom van € 4,4 miljard betreft AuM van zowel nieuwe als bestaande klanten en heeft de negatieve koerseffecten van € 2,9 miljoen goed kunnen compenseren. De creditgelden zijn gestegen naar € 9,8 miljard (2019: € 9,5 miljard).

Met de afgelopen week aangekondigde overname van Hof Hoorneman Bankiers vergroten we onze client assets met € 1,9 miljard. Hof Hoorneman Bankiers past wat betreft klantenmix, beleggingsbeleid, bedrijfscultuur en persoonlijke klantbenadering​ uitstekend bij zowel Private Banking als Evi. De overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden aan het einde van 2020.

Het nettoresultaat voor de eerste helft van het jaar komt uit op € 9,5 miljoen (H1 2019: € 31,4 miljoen exclusief het eenmalige resultaat van twee verkopeni). Na de eerste tekenen van de COVID-19-uitbraak in het eerste kwartaal hebben we kostenbesparende maatregelen doorgevoerd om onze resultaten op peil te houden. Samen met de goede ontwikkeling binnen alle bedrijfsonderdelen, hebben de besparingen bijgedragen aan een nettowinst van € 19,9 miljoen in het tweede kwartaal (Q1 2020: -€ 10,5 miljoen).


PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen NV kunt u lezen in het performance report en de presentatie over de halfjaarcijfers 2020 op www.vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 26 augustus om 09:00 uur lichten we onze halfjaarcijfers 2020 toe in een conference call. Deze conference call kunt u live volgen via www.vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.

ADDITIONELE INFORMATIE

Additionele informatie is beschikbaar op www.vanlanschotkempen.com/financieel.

FINANCIËLE AGENDA
29 oktober 2020   Publicatie trading update derde kwartaal 2020
25 februari 2021  Publicatie jaarcijfers 2020

Media Relations
: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com
Investor Relations: 020 354 45 90;
investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Kempen en Evi, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van
Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op toekomstige beschikbaarheid van kapitaal, (k) veranderingen in kredietbeoordelingen en (l) evolutie en economische en maatschappelijke impact van de COVID-19 pandemie.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

De halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming IAS 34 (Tussentijdse Financiële Verslaggeving), zoals vastgesteld door de Europese Unie. In de weergave van de halfjaarcijfers in dit persbericht, tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de consolideerde jaarrekening 2019 van Van Lanschot Kempen.

Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. De externe, onafhankelijke accountant heeft wel een beoordelingsverklaring afgegeven met betrekking tot de halfjaarcijfers zoals opgenomen in het Van Lanschot Kempen Performance report half-year results 2020. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis van niet-afgeronde cijfers.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen NV en/of Van Lanschot Kempen Wealth Management NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014.
i Betreft verkoopresultaten op de belangen in AIO II en VLC & Partners


Bijlage