AudioValley kondigt geslaagde kapitaalverhoging door onderhandse plaatsing aan: 5,4 miljoen euro opgehaald

AudioValley, een internationale specialist in digitale-audio-oplossingen voor de B2B-sector, (ISIN-code: BE0974334667 / mnemonische code: ALAVY) kondigt zijn geslaagde kapitaalverhoging via onderhandse plaatsing bij gekwalificeerde beleggers aan. Die werd uitgevoerd door middel van een versnelde orderboekprocedure voor een bedrag van zo'n 5,4 miljoen euro.

In het kader van deze kapitaalverhoging met schrapping van het preferente inschrijvingsrecht zal AudioValley 1.723.580 nieuwe gewone aandelen uitgeven, dat is 20% van het kapitaal vóór de transactie en 16,7% erna.

De inschrijvingsprijs van de aandelen AudioValley werd vastgesteld op 3,15 euro per aandeel (inclusief emissiepremie), wat overeenkomt met een korting van 25% op de slotkoers van 29 juni 2020.

Deze kapitaalverhoging, die wordt doorgevoerd via onderhandse plaatsing door gekwalificeerde beleggers (in de zin van artikel 2(e) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG), zal AudioValley de mogelijkheid bieden bij te dragen aan:

 • de betaling van de laatste schijf die tegen 30 september 2020 aan Vivendi is verschuldigd voor een bedrag van 3 miljoen euro, om de maximale korting van 35% te kunnen genieten, goed voor 8,6 miljoen euro);
 • de voortzetting van de commerciële dynamiek, die werd geconcretiseerd met de ondertekening de voorbije weken van diverse contracten tussen Targetspot en een aantal toonaangevende spelers (Sonos, Stingray, TuneIn en Radio France). Zodra al die contracten volledig in werking zijn getreden, kunnen zij een impact op de jaarlijkse omzet van de Groep hebben van meer dan 10 miljoen euro.

  Alexandre Saboundjian, oprichter en CEO van AudioValley: "Onze oprechte dank aan alle beleggers die met deze transactie hun interesse en vertrouwen in de ontwikkelingsstrategie van AudioValley hebben bevestigd. Met deze kapitaalverhoging beschikken we nu over de financiële middelen die we nodig hebben om onze schuld aan Vivendi volledig af te lossen en de aanzienlijke korting te genieten die in onze overeenkomsten is voorzien. Hiermee zetten we een belangrijke stap in onze ontwikkelingsstrategie. Voortaan zullen we al onze energie en middelen op onze verdere groei kunnen richten, om ten volle gebruik te maken van alle opportuniteiten die de versnelling van digitale audio op wereldschaal te bieden heeft. Onze recente commerciële successen met grote namen zoals Sonos en Radio France bevestigen die ambitie. Dankzij de inzet van onze medewerkers en het vertrouwen van onze aandeelhouders zijn we nu klaar om die dynamiek nog verder door te trekken en een vooraanstaande plaats in te nemen onder de wereldwijde leiders in onze markt."

  De transactie werd doorgevoerd door de raad van bestuur van AudioValley in het kader van zijn bevoegdheden inzake het maatschappelijke kapitaal, en tegen een prijs die een korting van 23,5% inhoudt tegenover de gewogen gemiddelde koers van het aandeel AudioValley gedurende de laatste drie beursdagen voor de vaststelling van de emissieprijs.

  De nieuwe aandelen zullen de gewone rechten dragen en zullen vanaf 1 juli 2020 worden toegelaten tot de handel op de markt Euronext Growth, onder dezelfde notering als de bestaande aandelen, met ISIN-code BE0974334667 - ALAVY.

  Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal na afloop van de transactie worden vertegenwoordig door 10.341.483 aandelen.

  Ter informatie: het belang van een aandeelhouder die vóór de emissie 1% van het aandelenkapitaal van de vennootschap bezit, wordt zo op 0,83% gebracht. Na de kapitaalverhoging zal de kapitaalstructuur van de vennootschap als volgt veranderd zijn:

  Audiovalleyresults

  Gilbert Dupont trad op als lead manager en bookrunner van de onderhandse plaatsing. Listing sponsor Allegra Finance was adviseur van de vennootschap. Gedetailleerde informatie over de vennootschap, haar activiteiten, resultaten en gerelateerde risicofactoren vindt u in het financiële jaarverslag voor het boekjaar tot en met 31 december 2019, dat samen met de andere gereglementeerde informatie en alle persberichten van de vennootschap terug te vinden is op de website van de vennootschap (www.audiovalley.com).