Wijziging binnen het directiecomité van Vastned Retail Belgium

Elke Krols heeft besloten om haar mandaat als operationele CFO en lid van het directiecomité van Vastned Retail Belgium te beëindigen.


Volledig persbericht.

Bijlage