Orange Belgium vraagt de aanstelling van een gerechtsdeskundige om de omstandigheden en de modaliteiten van de verkoop van VOO aan Providence uit te klaren

Orange Belgium maakt bekend dat het een kortgeding procedure heeft ingeleid tegen de bedrijven Nethys en OTP Luxco - die de belangen van het investeringsfonds Providence vertegenwoordigt - in verband met de verkoop van het bedrijf VOO.

Orange Belgium is van mening dat het verloop van deze verkoop aan het Amerikaanse investeringsfonds terechte vragen oproept, verband houdend met de hoogte van de oorspronkelijke prijs, de voorwaarden voor winstdeling voor het voormalige management en het gebrek aan concurrentie tussen de bieders.

Orange Belgium heeft daarom besloten om de opschorting met onmiddellijke ingang te vragen van elke overeenkomst waarbij Nethys VOO-aandelen zou verkopen, met name aan Providence Equity Partners LLC of elke andere vennootschap van haar groep. Orange Belgium vraagt eveneens de aanstelling van een gerechtsdeskundige met als opdracht het onderzoek van de feitelijke elementen van het dossier. Deze aanvullende informatie lijkt Orange Belgium noodzakelijk in het licht van de verschillende onthullingen omtrent deze verkoopprocedure. Om dezelfde redenen werd ook een vordering tot nietigverklaring van de verkoop ingesteld.