Umicore - Transparantieverklaring van Baillie Gifford & Co en Baillie Gifford Overseas Limited

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, hebben Baillie Gifford & Co en Baillie Gifford Overseas Limited op 7 oktober 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 1 oktober 2019 de statutaire drempel van 5% hebben overschreden voor directe stemrechten. In totaal (directe stemrechten + gelijkgestelde financiële instrumenten) bezitten Baillie Gifford & Co en Baillie Gifford Overseas Limited op dit ogenblik 6,46% van Umicore’s aandelen en stemrechten.


Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 7 oktober 2019
  • Datum van drempelonderschrijding: 1 oktober 2019
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 5%
  • Kennisgeving door: Baillie Gifford & Co en Baillie Gifford Overseas Limited
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:

A. Stemrechten

 Vorige kennisgevingNa de transactie
Stemgerechtigde# stemrechten# stemrechten% stemrechten
Baillie Gifford & Co  493.062 0,20% 
Baillie Gifford Overseas Limited  15.425.907 6,26% 
Subtotaal 15.918.969 6,46% 

B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

StemgerechtigdeType financieel instrument# stemrechten verbonden aan effecten% stemrechtenAfwikkeling
Subtotaal 0,00%  

C. Totaal A & B

 # stemrechten% stemrechten
TOTAAL15.918.969  6,46%  


De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website.

De verklaring is hier beschikbaar.


Voor meer informatie


Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.comUmicore profiel

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.        

Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.

Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2018 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,3 miljard (omzet van € 13,7 miljard) en stelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.