Tussentijdse verklaring van de statutaire zaakvoerder - Derde kwartaal van het boekjaar 2018-2019

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

Gelieve hierna ons persbericht te vindent met betrekking tot de Tussentijdse verklaring van de statutaire zaakvoerder - Derde kwartaal van het boekjaar 2018-2019.

We blijven tot uw beschikking voor verdere inlichtingen. 

Hoogachtend, 

Bijlage