Dirk Scheringa mag Kellerman horen

Bijna 10 jaar na het faillissement van DSB zal op bevel van de rechter maandag een getuigenverhoor plaatsvinden over “het opzettelijk lekken van informatie door DNB ten tijde van het aanvragen van de noodregeling DSB. Onder ede zal dan Joanne Kellermann verhoord worden door advocaat Gert Jan Knoops. Kellermann was van 2007 tot 2014 directielid van De Nederlandsche Bank. In die functie was zij eindverantwoordelijk voor alle communicatie. De in het weekend van 10 oktober 2009 gelekte informatie was zeer vertrouwelijk (‘Staatsgeheim’) en leidde op maandag 12 oktober 2009 tot aantoonbaar verkeerde publiciteit en een feitelijk onnodige bankrun op DSB. Hetgeen vervolgens tot het faillissement van DSB heeft geleid. Scheringa verwijt de toezichthouder onzorgvuldig handelen en acht DNB daarom schadeplichtig. Uiteindelijk gaat het in deze unieke zaak om een claim van 830 miljoen euro. DNB, AFM en De Nederlandse Staat der Nederlanden zijn inmiddels formeel aansprakelijk gesteld.

Lekken van een staatsgeheim

Geert-Jan Knoops, de advocaat van Dirk Scheringa in deze zaak, gaat maandag 3 juni terug naar het bewuste weekend van 10, 11 (en de vroege ochtend van 12) oktober 2009. DNB en minister van Financiën Wouter Bos waren toen volledig overtuigd van de val van DSB. En zij spraken daar veel te openlijk over, ondanks het feit dat deze zaak die vrijdag 9 oktober in het kabinet nog tot staatsgeheim was verklaard. Alles werd ook in gereedheid gebracht voor berichtgeving over een noodregeling; aan een ander scenario werd niet gedacht.

Tegenstrijdige verklaringen

Enkele succesvolle ondernemers hebben DS-claimstichting opgericht met als doel om Dirk Scheringa gerechtigheid, eerherstel en genoegdoening te geven. Zij hebben de afgelopen jaren met een eigen team, diepgaand onderzoek gedaan naar de duidelijk vooropgezette en bedroevend amateuristische aanpak van deze zaak door DNB en de Nederlandse Staat. Het eerdere Rijksrecherche-onderzoek naar de gang van zaken klopt op cruciale onderdelen feitelijk niet, en dat is nu ook pijnlijk aantoonbaar op basis van het eigen onderzoek en blijken ook in strijd met eerder afgelegde verklaringen.

Lek oorzaak bankrun

Om 1.49 uur die bewuste zondagnacht/maandagochtend kwam de rechtbank Amsterdam - in geheime spoedzitting bijeen - echter tot een geheel andere en strikt vertrouwelijke conclusie: DSB had nog wél voldoende liquide middelen en was solvabel genoeg. De noodregeling kwam er dus niet! Maar de Volkskrant (geïnformeerd door een voor hen blijkbaar zeer betrouwbare bron) opende met de door DNB aangevraagde “noodregeling” https://www.volkskrant.nl/economie/voortbestaan-dsb-aan-zijden-draad~b87d2433/. Een woord dat tot op dat moment nog nergens was gepubliceerd. Een hernieuwde en nu forse bankrun was het gevolg. “Het lek" was zodoende de directe aanleiding tot de val van DSB.

Gaat nu goed met DSB

Het gaat overigens extreem goed met de afwikkeling van DSB (Finqus). Uit het laatste faillissementsverslag van 30 april 2019 blijkt dat curatoren verwachten dat op basis van de huidige prognoses de vorderingen van alle schuldeisers volledig voldaan kunnen worden. DSB heeft nog 40.000 klanten en een balanstotaal van bijna 1,4 miljard euro.