Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc.

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, heeft BlackRock, Inc. op 7 januari 2019 Umicore te kennen gegeven dat zij op 4 januari 2019 de statutaire drempel van 5% heeft overschreden en op dat ogenblik 5,02% van Umicore’s aandelen en stemrechten bezat, inclusief gelijkgestelde financiële instrumenten.

Inhoud van de kennisgeving:

  • Datum van kennisgeving: 7 januari 2019
  • Datum van drempeloverschrijding: 4 januari 2019
  • Overschreden drempel van directe stemrechten: 5%
  • Kennisgeving door: BlackRock, Inc.
  • Noemer: 246.400.000
  • Details van de kennisgeving:


  1. Stemrechten
Vorige kennisgeving Na de transactie
Stemgerechtigde # stemrechten # stemrechten % stemrechten
BlackRock, Inc. 0 0 0,00%
BlackRock (Netherlands) B.V. 32.317 32.158 0,01%
BlackRock (Singapore) Limited 14.124 11.329 0,00%
BlackRock Advisors (UK) Limited 1.192.017 290.036 0,12%
BlackRock Advisors, LLC 335.625 410.710 0,17%
BlackRock Asset Management Canada Limited 103.655 2.131 0,00%
BlackRock Asset Management Deutschland AG 363.285 337.199 0,14%
BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.133 1.752 0,00%
BlackRock Financial Management, Inc. 31.431 16.790 0,01%
BlackRock Fund Advisors 2.818.638 2.781.071 1,13%
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.929.741 2.859.156 1,16%
BlackRock International Limited 128.475 111.369 0,05%
BlackRock Investment Management (Australia) Limited 57.963 60.565 0,02%
BlackRock Investment Management (UK) Limited 2.181.557 866.816 0,35%
BlackRock Investment Management, LLC 219.592 424.402 0,17%
BlackRock Japan Co., Ltd. 232.380 150.647 0,06%
Subtotaal 10.641.933 8.356.131 3,39%

  B. Gelijkgestelde financiële instrumenten

Stemgerechtigde Type financieel instrument # stemrechten verbonden aan effecten % stemrechten Afwikkeling
BlackRock Advisors (UK) Limited Uitgeleende effecten 1.047.772 0,43% Fysieke afwikkeling
BlackRock Advisors, LLC Uitgeleende effecten 8.256 0,00% Fysieke afwikkeling
BlackRock Asset Management Canada Limited Uitgeleende effecten 116.424 0,05% Fysieke afwikkeling
BlackRock Fund Advisors Uitgeleende effecten 16.609 0,01% Fysieke afwikkeling
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Uitgeleende effecten 26.085 0,01% Fysieke afwikkeling
BlackRock Investment Management (UK) Limited Uitgeleende effecten 2.725.468 1,11% Fysieke afwikkeling
BlackRock Japan Co., Ltd. Uitgeleende effecten 52.000 0,02% Fysieke afwikkeling
BlackRock Institutional Trust Company, National Association Contract For Difference (CFD) 16.464 0,01% Cash
BlackRock Investment Management, LLC Aandelencertificaat 26 0,00%  
Subtotaal   4.009.104 1,63%  


Totaal A & B

  # stemrechten % stemrechten
TOTAAL 12.365.235 5,02%


De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.

Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.

 

Voor meer informatie

Investor Relations

Evelien Goovaerts                                         +32 2 227 78 38                    evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe                                               +32 2 227 70 68                         eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck                                             +32 2 227 74 34                       aurelie.bultynck@umicore.com