Herstructurering Roularta werpt zijn vruchten af

Mediagroep Roularta heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van bijna 2,5 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar diende nog een negatief resultaat van 6,7 miljoen euro worden gemeld. Dat was echter wel te wijten aan belangrijke herstructureringskosten en eenmalige lasten.,/p>

De omzet daalde wel met 3,1 procent tot bijna 338 miljoen euro. Die achteruitgang moet worden toegeschreven aan de divisie gedrukte media, waar zowel de inkomsten uit lezers als uit reclame een daling lieten optekenen.

Bij de audiovisuele divisie kon daarentegen een lichte groei worden gemeld. Ook hier werd een daling van de reclame-inkomsten geregistreerd, maar dat kon worden gecompenseerd door een grotere omzet uit onder meer video-on-demand, licenties en audiovisuele producties.

Door de lagere kostenstructuur na de herstructureringen kon er uiteindelijk een winstgroei worden gerealiseerd.

Bron: Express.be