KBC Ancora keert interim-dividend uit van 4,09 euro per aandeel op 6 juni 2024

Gereglementeerde informatie, voorwetenschap, Leuven, 24 mei 2024 (17.40 CEST)

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 4,09 euro per aandeel op 6 juni 2024

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft in haar vergadering van 24 mei 2024 beslist om op 6 juni 2024 een interim-dividend betaalbaar te stellen van 4,09 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 2,863 euro per aandeel.
Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.
De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

Relevante dividenddata:

  • Ex-dividend datum: 4 juni 2024
  • Registratiedatum: 5 juni 2024
  • Betaaldatum: 6 juni 2024

        ---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:
30 augustus 2024 (17.40 CEST)        Jaarlijks communiqué boekjaar 2023/2024
24 september 2024 (17.40 CEST)        Jaarverslag 2023/2024 beschikbaar
25 oktober 2024        Algemene Vergadering

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

Bijlage