Van Lanschot Kempen publiceert een kennisgeving voor Additional Tier 1-houders

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 23 februari 2024

Van Lanschot Kempen heeft vandaag een kennisgeving gepubliceerd aan de houders van de €100.000.000 Additional Tier 1 obligaties met ISIN: XS2746119952.

Van Lanschot Kempen is een aanvullende agentuurovereenkomst aangegaan met een agent om een kennelijke fout (‘manifest error’) te corrigeren. De volledige notificatie is opgenomen in de bijlage en daarnaast beschikbaar in de debt-investorbibliotheek op onze website: Debt Investors library (vanlanschotkempen.com).

      

Media Relations        
Maud van Gaal
T +31 20 354 45 85 mediarelations@vanlanschotkempen.com

Investor Relations        
Judith van Tol
T +31 20 354 45 90 investorrelations@vanlanschotkempen.com

Over Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen , genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

Belangrijke juridische informatie en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze verwachtingen en doelstellingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management. Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige andere verandering.

Dit persbericht is geen (uitnodiging tot het doen van een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.

Met betrekking tot de obligaties is een basis prospectus opgesteld en goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten. Het prospectus en andere informatie worden gepubliceerd op en kunnen worden verkregen via: https://www.vanlanschotkempen.com/en-nl/about-us/investor-relations/debt-investors/library

Dit persbericht is een vertaling van het origineel in de Engelse taal. In geval van enige tegenstrijdigheden, prevaleert de Engelse versie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze vertaling.

Bijlage