Suez breder dan concurrentie, waterstof uit afval

Energiebedrijf Suez onderscheidt zich van andere spelers omdat ze actief is met alle afvalstromen. Christine Levêque en Werner Annaert van Suez gaven bij het VFB congres Dag van de Tips aan dat Suez ook betrokken is bij de Ocean Cleanup. Om afval verder te beperken is het volgens Levêque veel beter om te focussen op het juist beperken van afval in plaats van het op te ruimen. Om beter te kunnen recyclen zal er in beginsel meer verbrand moeten worden. Suez haalt waterstof uit haar afvalstoffen.

Suez bij Dag van de Tips 2019