Fors dividend Royal Dutch Shell, aandeel in Europese kopgroep qua koers/winst-verhoudingen

Mede door de behoorlijk gedaalde beurskoers noteert Royal Dutch Shell nu met één van de laagste koers/winst-verhoudingen van de Europese oliesector. Van alle Europese oliebedrijven noteren er 5 met een koers/winst-verhouding tussen de 5 en de 10. Dit zijn Eni (8,75), OMV (6,31), Repsol (8,82), Royal Dutch Shell (8,97) en Total Fina Elf (9,41). Over het afgelopen jaar verloor dit mandje olieaandelen bijna 7 procent.

Fors dividend Royal Dutch Royal Dutch Shell

Per aandeel verwachten de analisten een dividend van 1,86 euro. Het dividendrendement ligt zodoende op 8,31 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de olie- en gassector ligt op 4,99 procent.

Historische dividenden en dividendrendementen Royal Dutch Royal Dutch Shell

Shelldividend

De bovenstaande grafiek toont de diverse rendementen vanaf 2008. De groene lijn is het totale rendement van de herbelegde dividenden, de blauwe lijn is het koersrendement en het rode vlak is het totaalrendement: koersrendement plus dividendrendement.

Dividenduitkeringen behoorlijke stimulans voor beleggers

Door de koersverliezen van de afgelopen jaren zijn de dividendbetalingen echter maar een beperkte compensatie voor de beleggers. De belegger die sinds 2008 zijn aandelen heeft aangehouden staat nu op een verlies van 22 procent.

De uitgekeerde dividenden over de afgelopen jaren zijn met gemiddeld 5,38 per jaar behoorlijk te noemen. Het totale dividendrendement sinds 2008 bedraagt een behoorlijke 52 procent extra rendement voor de beleggers. De invloed van de ontvangen dividenden op het totale rendement is dus voor de buy & hold belegger aanzienlijk.

Kerncijfers sector olie- & gassector

Oilsector


De boekwaarde per aandeel ligt op circa 23,73 euro. Het aandeel noteert op factor 1,06 hiervan. Deze vrij lage premie van de beurskoers ten opzichte van de boekwaarde per aandeel duidt dus op vrij lage groeiverwachtingen. Momenteel noteert de sector met een book to market ratio van 2,92. De olie- en gassector noteert momenteel met een CAPE (Shiller PE) van 26,42. Gezien de grote verschillen tussen de beste en slechtste aandelen ligt de volatiliteit in de sector vrij hoog.

De voorbije jaren koerste het aandeel met nogal uiteenlopende koers/winst-verhoudingen (zie grafiek rechtsonder). We zien dat zowel op de kortere als de langere termijn de rendementen van het aandeel ten opzichte van haar sector behoorlijk uiteenlopend zijn geweest. Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt Royal Dutch Royal Dutch Shell 's marktkapitalisatie 88,74 miljard euro.

Analisten verwachten minder omzet

Over dit jaar komt de omzet volgens de analisten uit op 230,67 miljard euro. Dit is behoorlijk minder dan de omzet over 2015 toen de omzet 264,96 miljard euro bedroeg.

Historische omzetten en resultaten Royal Dutch Royal Dutch Shell in beeld plus taxaties 2016

Shellomzet

De analisten rekenen voor 2016 op een nettowinst van 9,15 miljard euro. Over dit jaar houdt het bedrijf volgens de analisten een winst per aandeel van 1,08 euro over. De koerswinstverhouding bedraagt hierdoor 20,72.

Het aandeel Royal Dutch Royal Dutch Shell wordt door 17 analisten gevolgd (op basis van fundamentele analyse). Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel staat op 25,94 euro. Dit is circa 16 procent meer dan de huidige beurskoers van 22,38 euro.

2011 superjaar, 2009 slechtste jaar

Shellbeurskoersen

De matrix hier boven toont Royal Dutch Royal Dutch Shell 's historische rendementen uitgedrukt in de verschillende jaarlijkse instapmomenten tot de jaren in de linker as.

Het jaar 2009 was met een koersverlies van 35 procent het slechtste jaar (vanaf 2008). 2011 is tot nu toe met een winst van 19 procent het beste jaar voor het aandeel. Wie het aandeel in 2008 aankocht (koers destijds 28,75) euro heeft nu een koersverlies van 22 procent.

Historische koersen Royal Dutch Royal Dutch Shell afgelopen 10 jaar

Shellaandeel

Om 12.03 staat het aandeel 1,01 procent hoger op 22,38 euro. Dit betekent 26 maal het resultaat per aandeel over 2015.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.