Deere & Co gaat gebukt onder grondstofprijzen

Deere & Co. presenteerde onlangs zwakke kwartaalcijfers en heeft mede daarom zijn winstverwachtingen voor het gehele boekjaar moeten verlagen. De Amerikaanse producent van agrarische machines ziet de vraag in met name de Verenigde Staten teruglopen door lagere inkomsten voor boeren, terwijl, analisten vrezen dat de kosten dit jaar fors kunnen oplopen door ge stijgende staalprijzen.

Deere & co is de grootste producent van agrarische machines ter wereld en is zodoende sterk afhankelijk van de agrarische sector. Het bedrijf heeft hier te maken met uitdagende marktomstandigheden door dalende prijzen voor onder meer maïs en sojabonen. Dit was terug te zien in de resultaten van Deere & Co. over het afgelopen kwartaal.

Over het tweede kwartaal van het boekjaar, dat eind april eindigde, kwam de omzet op jaarbasis 4% lager uit op 7,88 miljard dollar, wat echter beter was dan de 6,72 miljard dollar waar analisten gepolst door Bloomberg op rekenden. De omzet van de agridivisie was vlak op 5,7 miljard dollar, terwijl de wereldwijde verkopen voor de bouwdivisie daalden met 16% tot 1,4 miljard dollar.

De winst exclusief eenmalige zaken bedroeg 495,4 miljoen dollar of 1,56 dollar per aandeel, wat beter was dan de 1,49 dollar waar analisten gepolst door Bloomberg gemiddeld op rekenden. Dezelfde winst kwam een jaar eerder nog uit op 690,5 miljoen dollar of 2,03 dollar per aandeel. De nettowinst daalde op jaarbasis echter met 40% tot 69,6 miljoen dollar.

Wisselende verwachtingen

Het bedrijf verwacht dat over het gehele boekjaar de verkopen van agrarische machines in de Verenigde Staten en Canada gaan dalen met 20%. Daarnaast kampt Deere & Co. al langere tijd met een zwakke bouwsector, waardoor er al ontslagrondes zijn geweest en de productie is teruggeschroefd.

Mede daarom heeft Deere & Co. zijn verwachtingen voor de nettowinst verlaagd van 1,3 miljard dollar naar 1,2 miljard dollar en aangekondigd dat de kosten verder worden teruggebracht. Een lichtpuntje is dat Deere & Co. voor het gehele jaar rekent op en daling van de omzet met circa 9%, waar deze eerder nog op 10% werd geraamd.

J.P. Morgan stelt dat Deere & Co. in navolging van andere bedrijven die zich richten op de agri- en bouwsector te maken kan krijgen met hogere kosten door de gestegen staalprijzen. Omdat deze sectoren al geruime tijd onder druk staan verwacht de Amerikaanse zakenbank dat Deere & Co. dit niet zal kunnen compenseren met prijsverhogingen. Deere & Co. verwacht zelf dat de staalprijzen voor het boekjaar 2016 weinig invloed zullen hebben maar in de cijfers over 2017 weldegelijk een risico zijn.

Analisten van Morningstar stellen echter dat het recente herstel van de agrarische grondstofprijzen Deere & Co. lucht kan geven. Deere & Co. verwacht zelf dat de prijs voor sojabonen op jaarbasis zal stijgen met 2,8% tot 9,10 per bushel.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.