Fors meer winst voor KBC

Bankverzekeraar KBC Groep heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 510 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Johan Thijs, chief executive van KBC Groep, verwijst daarbij naar sterke prestaties in Centraal-Europa en Ierland.

De winst op de Belgische activiteiten steeg met 8,55 procent tot 330 miljoen euro. In Tsjechië werd een positief resultaat van 143 miljoen euro geboekt. Verder wordt gewezen op een sterke groei van de kredietverlening in België, Tsjechië en Slovakije tegenover het kwartaal voordien.

Tevens wordt gewag gemaakt van een bijzonder sterke groei van de deposito’s in België, Ierland en Bulgarije. Het beheerd vermogen nam met een kwart toe tot 208 miljard euro, te danken aan een sterk beursklimaat en netto-instromen. De commissie-inkomsten op die portefeuille stegen met 13 procent tot 632 miljoen euro.

Bron: Express.be