Peter Garnry (Saxo Bank): ‘2024 wordt overgangsjaar voor Tesla’

Autofabrikant Tesla bevindt zich in een overgangsjaar, waarin de groei vertraagt en de brutomarges onder druk staan. Het bedrijf wordt geconfronteerd met een aantal risico's, waaronder stijgende rentetarieven, een afnemende vraag naar elektrische auto's, Elon Musks strijd voor meer controle, meer loondruk en toenemende concurrentie. Aandeelhouders van Tesla moeten zich voorbereiden op meer volatiliteit en mogelijke teleurstellingen in 2024, stelt Peter Garnry, hoofd Aandelenstrategie van Saxo Bank.

Tesla publiceerde in de VS woensdagavond nabeurs tegenvallende kwartaalcijfers. Dit zijn de belangrijkste hoogtepunten:

• De brutomarge bedraagt 17,6% versus een geschatte 18,1% bij lagere gemiddelde verkoopprijzen, omdat de concurrentie van vooral Chinese EV-fabrikanten is toegenomen.

• Een omzet van $25,2 miljard versus een geschatte $25,9 miljard, wat zich vertaalt in een groei van slechts 3,5% op jaarbasis, het laagste groeipercentage sinds het tweede kwartaal van 2020, de eerste dagen van de pandemie.

• Tesla zegt dat “de volumegroei in 2024 aanzienlijk lager kan zijn dan in 2023”. Dit ondersteunt onze verwachting dat Musk's eerder genoemde groeidoelstelling van 50% volumegroei op jaarbasis over een heel decennium te optimistisch is.

• Musk stelt dat Tesla zich tussen ‘twee groeigolven’ bevindt. 2024 is een overgangsjaar voor de volgende groeigolf.

Over het geheel genomen sloot Tesla 2023 af met een omzetgroei van 19%, maar het gecorrigeerde nettoresultaat daalde met 29% omdat de prijsdruk de marge raakte.

Groeiproblemen

De verwachtingen rond Tesla zijn zo hoog gespannen en er zit zo duidelijk een ‘Musk-premie’ in de aandelenkoers ingebakken, dat als er sprake is van groeiproblemen, dit de aandelenkoers zal schaden. Dit jaar zal ongetwijfeld een overgangsjaar zijn voor Tesla. Aandeelhouders moeten zich voorbereiden op meer volatiliteit en mogelijke teleurstellingen.

Een belangrijk aspect is dat Elon Musk openlijk betoogt dat hij een sterkere invloed op Tesla zou moeten hebben. Hij heeft specifiek op X gezegd dat hij zijn belang van 13% naar 25% wil vergroten. Als hij niet meer controle krijgt, gaat hij AI en robotica buiten Tesla om doen. Is het een goed idee om hem meer controle te geven? Wij zijn van mening dat een bedrijf dat zo volwassen is als Tesla over een geweldig managementteam moet beschikken. Dit moet Tesla in staat stellen om te concurreren en in de toekomst een top-drie speler van de EV-fabrikanten te worden. Of Elon Musk nu CEO is of niet.

Belangrijkste risico’s

Wat zijn enkele van de belangrijkste risico’s waarmee je als aandeelhouder van Tesla het komende jaar rekening moet houden?

• Als de rente niet zo snel daalt als de markt momenteel inprijst, zal de vraag tegen de verwachtingen in teleurstellen.

• Er zijn tekenen in China en Europa dat de vraag naar elektrische voertuigen snel afkoelt.

• De strijd van Elon Musk voor meer controle zou een PR-ramp kunnen worden.

• De loondruk en de druk van de vakbonden in de VS en Europa zouden een neerwaartse druk op de brutomarge kunnen blijven uitoefenen.

• De concurrentie zal dit jaar nog verder toenemen, omdat er meer EV-modellen dan ooit beschikbaar zullen zijn voor de consument, waardoor het voor Tesla steeds moeilijker wordt om te schitteren.

• Een groot deel van de marktwaarde van Tesla wordt bepaald door het op de lange termijn verwachte mondiale marktaandeel van de EV-markt. Het marktaandeel van Tesla is gestaag gedaald en als dit in 2024 zo doorgaat, kan dit een grote negatieve factor worden voor de aandelenkoers.