Warrants

Definitie

Een warrant is een recht om iets gedurende een bepaalde periode te (ver)kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Dat 'iets' is bijvoorbeeld
een aandeel.

Met warrants gaat het allemaal wat sneller dan met aandelen. U kunt meer verdienen en meer verliezen. Dit komt omdat de prijs van een warrant
lager ligt dan een aandeel, terwijl de opbrengst even hoog kan zijn. Dit is lastig om in één alinea uit te leggen, maar toch een poging.

Kassa
Heeft u het eeuwigdurende recht om een aandeel te kopen tegen 0 euro, dan zal de prijs van dit recht even duur zijn als het aandeel zelf. Maar heeft u het
recht om aandelen die 20 euro kosten de komende vijf jaar tegen 20 euro te kopen, dan is dit recht (lees: warrant) al een stuk minder waard,
zeg 5 euro. Stijgt het aandeel de komende twee jaar vervolgens naar 30 euro, dan heeft u met de aandelen maar liefst 50 procent winst, maar met de
warrants nog meer. Want u koopt de aandelen die dan 30 euro waard zijn voor 20 euro en verdient tien euro. Zet dat af tegen uw begininvestering
van 5 euro en zie: 100 procent kassa.

Zie ook