Exercise

Definitie

Het door de houder gebruik maken van zijn optierecht om de onderliggende waarden op te vragen of af te geven.
Dit optierecht kan voor de meeste opties gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend.

Zie ook