Schroders: grondstoffen zelden zo goedkoop

Marklacey
Mark Lacey

Als de wereldwijde inflatie aantrekt, dan is de tijd aangebroken om blootstelling te verhogen aan grondstoffen. Daar verbeteren de fundamentals en zijn waarderingen aantrekkelijk, schrijft Mark Lacey, specialist in energie en edelmetalen bij Schroders , in een commodities outlook voor 2018.

Grondstoffen zijn inflatievriendelijk

Grondstoffen zijn redelijk uit de mode, beleggers hebben er lage blootstelling aan. Er zijn ook maar weinig beleggers die een goede inflatiedekking in hun portefeuille hebben. Volgens Lacey is de tijd aangebroken om weer oog te hebben voor inflatievriendelijke grondstoffen.

De wereldwijde inflatie lijkt een bodem bereikt te hebben. De mondiale schuldenlast blijft hoog en de groei is zeer gevoelig voor een stijging van de kosten voor vreemd vermogen. Centrale banken zijn daarom zeer terughoudend om de rente te snel te verhogen, met de kans dat economieën eerder oververhit raken. Op de middellange termijn verwacht Lacey dat overheden en centrale banken een ruimer beleid gaan voeren om de economische groei aan te jagen en de ontevredenheid onder delen van de bevolking weg te nemen. Een dergelijk beleid versterkt de inflatie.

Beren op de weg voor US dollar

Een sterke US dollar pakte negatief uit voor grondstoffen tijdens de bearmarkt die in 2016 eindigde. De depreciatie van de US dollar in 2017 lijkt het begin te zijn van een nieuwe bearmarkt voor de US dollar. Als drijfveren daarvoor wijst Lacey op het groeiende tekort op de Amerikaanse begroting en op de handelsbalans, politiek disfunctioneren en zorgen over de Amerikaanse schuldenlast. Een zwakkere US dollar zal in 2018 een positieve factor zijn op de grondstoffenmarkten.

Outlook per categorie:

 • De outlook voor olie en energie in het algemeen is verbeterd. De belangrijkste risico’s zijn nu opwaarts. De productie blijft in een aantal landen achter, terwijl wereldwijd de consumptie hoog blijft. Olievoorraden zullen in 2018 scherp dalen. Schroders is ook bullish ten aanzien van aardgas in 2018. De markt voor Amerikaans aardgas kent een te laag aanbod, terwijl de vraag structureel groeit. Een prijsstijging kan niet uitblijven.
 • De fundamentals van een aantal belangrijke agrarische grondstoffen verbeteren in 2018. De tarwemarkten lijken te hebben gebodemd en veel soft commodities krijgen steun van structurele groei van de vraag op de lange termijn.
 • Lacey is positief over basismetalen, waar mogelijke impact van het aanbod het grootst zijn, zoals aluminium en nikkel. zijn er factoren die een grote impact kunnen hebben. Koper en ijzererts zijn het meest gevoelig voor een potentiële daling van de vraag in 2018.
 • Edelmetalen kunnen profiteren, als de euforie over de aandelenmarkten in 2018 wegebt. De waarderingen van de aandelenmarkten zijn hoog. Bij toenemende geopolitieke spanning en volatiliteit op de financiële markten profiteren goud en zilver doorgaans. In beide edelmetalen zijn beleggers onderwogen, ondanks solide rendementen in 2016 en 2017. Vanwege hun lage waardering kunnen goudaandelen op de langere termijn beter presteren dan het edelmetaal zelf.

  Verwachtingen gunstig voor energie en goud

  De prestaties van energiegerelateerde aandelen zijn sterk achtergebleven, ondanks de verbetering van de fundamentals van grondstoffen. De teleurstelling van beleggers over slechte en zelfs negatieve rendementen en de aanhoudende kapitaalvernietiging hebben ertoe geleid dat beleggers grondstoffenaandelen mijden. Zij wachten het moment af waarop grondstoffengerelateerde bedrijven, en met name energiebedrijven, een passend rendement laten zien en een consistente vrije kasstroom genereren. Zodra beleggers er vertrouwen in hebben dat de obsessie met ‘groei’ tot het verleden behoort, zou kapitaal opnieuw naar de sector moeten vloeien, voorspelt Lacey. Energie en edelmetalen zullen aan aantrekkingskracht winnen in 2018.

  Zeldzaam goedkoop

  De waarderingen van grondstoffengerelateerde aandelen zijn zelden zo (relatief) goedkoop geweest als nu. Veel bedrijven met name in de energie- en edelmetalensector zijn in 2018 aantrekkelijk om in te beleggen, dankzij hun focus op vrije kasstroom, versterking van de balans en kapitaalrendement. De stijgende grondstoffenprijzen en goedkope waarderingen bieden beleggers een aantrekkelijke kans om risico te spreiden en bescherming tegen inflatie te verkrijgen.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.