In de uitzendsector betalende large caps het meeste dividend

We zien binnen de uitzendbureaus gematigde spreiding qua rendementen over de afgelopen 12 maanden. Sinds januari vorig jaar koerst de sector ruim 8 procent winst. Bij de winnaars zien we onder andere Kodiak Sciences, Silence Therapeutics en Avita Medical. Relatief grote verliezen waren er voor OpGen, Mologen AG en Tocagen.

Kerncijfers uitzendbureaus

fundamantele data

De megacaps in deze sector waren de afgelopen maanden de winnaars. Bij de achterblijvers zien we vooral midcaps.

Laagste koers/winst-verhoudingen uitzendbureaus

aandeel

Bij de koers/winst-verhoudingen is er een verspreid beeld te zien. De smallcaps kosten met een koers/winst-verhouding van 29 het meeste. De large caps noteren op 13 maal de winst per aandeel. Diaceutics, Abcam en Genus zijn de aandelen met de hoogste koers/winst-verhoudingen. Aandelen met de laagste koers/winst-verhoudingen zijn onder andere Assertio Therapeutics, Endo International en Lexicon Pharmaceuticals.

Hoogste dividendrendementen uitzendbureaus

koersgrafieken

Het gemiddelde dividendrendement is met circa 2,7 procent hoog te noemen. Aandelen die nu relatief hoge dividenden betalen zijn onder andere Abbvie, Gilead Sciences en Bayer AG.

Dit is een gratis publicatie van Analist Pro. Analist Pro is een professioneel beleggingsplatform met analyses van alle Amerikaanse en Europese markten. Klikt u hier om u hiervoor kosteloos aan te melden.