Boston Company ziet kansen in Amerikaanse energiesector

Beleggers hebben het afgelopen jaar weinig plezier kunnen beleven aan hun energie-beleggingen. Maar The Boston Company - een boutique van BNY Mellon - ziet de vooruitzichten voor met name Master Limited Partnerships (MLPs) aantrekkelijker worden, nadat ze flink geraakt waren door de fikse verkoopgolf die de energiesector heeft getroffen.

Fiscale voordelen voor beleggers

Een Master Limited Partnership ( MLP ) is een beursverhandelde Amerikaanse vennootschap met een speciale belastingstatus. De MLP -constructie is in het leven geroepen om beleggingskapitaal aan te trekken voor de energiesector. Beleggers hebben vanaf de tweede helft 2014 weinig plezier beleefd aan hun MLP -portfolios. Sinds de piek in 2014 zijn de prijzen van MLP ’s ruwweg 45% gedaald. Deze daling is echter niet gebaseerd op de fundamentals en is te ver doorgeschoten, vindt The Boston Company. Aan de andere kant is nu een interessante kans ontstaan voor beleggers om tegen ‘gereduceerd tarief’ in MLP ’s te stappen.

The Boston Company meent dat de fundamentals van MLP ’s er gunstig uitzien. Volgens haar zijn drie belangrijke ontwikkelingen onvermijdelijk en reeds in gang gezet:

(1) Vraag en aanbod van olie komen snel weer in balans na de supply shock van van Saudi-Arabië en andere grote producenten. Tegelijkertijd heeft dit ertoe geleid dat de kapitaalkosten voor toekomstige olieproductie en de onzekerheid in de markt flink zijn verhoogd. Grootschalige en dure projecten zullen voorlopig niet plaatsvinden. Daar ziet The Boston Company kansen opdoemen voor Amerikaanse schalieolieproducenten.

Zo snel als ze uit de markt kunnen stappen, kunnen ze ook weer instappen. Hun productie is modulair en schaalbaar en de kraan kan snel worden opengedraaid. Schalieolieproducenten zullen de eerste bestemming voor kapitaalinvesteringen zijn wanneer de behoefte aan toekomstige olieproductie toeneemt.

Schaliegas ingeperkt

(2) Vraag en aanbod van investeringskapitaal komen meer in balans. Simpel gezegd, voorheen was er te veel aanbod van aandelen tegenover een fors lagere vraag hiernaar omdat investeerders zich terugtrokken uit energieaandelen in het algemeen en MLP ’s in het bijzonder. Dit heeft tot een correctie geleid en een scherpe verandering in het gedrag van het management. Schalieolieproducenten hebben hun plannen van kapitaalinvesteringen aangescherpt en hun afhankelijkheid van aandelenmarkten verminderd of opgeheven.

Bezuinigen op dividend

( 3 ) Conservatief financieel beleid leidt tot terugkeer vertrouwen. In de afgelopen jaren hebben veel MLP 's agressieve kapitaalstructuren opgetuigd en financieel beleid gevoerd om aandeelhouderswaarde te creëren. Daarnaast baseerden zij zich ook sterk op de openbare markten voor de financiering van autonome groei en M&A-activiteiten. Toen leek dat rationeel, maar inmiddels is de markt veranderd. Beleggers (en kredietbeoordelaars) richten zich op een gezonde balans, dividenduitkering en de mogelijkheid om groeiplannen met een beperkte blootstelling aan kapitaalmarkten te financieren.

In sommige gevallen heeft dit tot gevolg gehad dat op dividend werd bezuinigd, maar voor het merendeel leidde het tot een beperkte of geen groei van het dividend, hogere dividenddekking, en lagere leverage. The Boston Company ziet deze veranderingen, gezien de huidige marktomstandigheden, van cruciaal belang voor het herstel van het vertrouwen van beleggers in de operationele en financiële stabiliteit van de sector.

Het is moeilijk om te bepalen wanneer het dieptepunt bereikt is, maar in de MLP -markt lijkt wel van bodemvorming sprake te zijn. De specialisten van The Boston Company zien een parallel met de high-yield markt in 2009. Een aantrekkelijk meerjarig totaalrendement gloort aan de horizon op basis van het huidige rendement en het opwaarts potentieel zodra de markten normaliseren.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.