Winnaars aandelenscreeners verslaan winnaars ETF’s

Ronaldkok
Ronald Kok

Wie de krant openslaat en leest over de discussie tussen actief en passief zal zich ongetwijfeld afvragen waarom er überhaupt nog zoveel actieve fondsen bestaan. Onderzoeken van onder andere Dow Jones Indices laten zien dat op 5-jaarsbasis ruim 80 procent van de actieve fondsen het slechter doet dan de passieve fondsen. Dus ja ook, wij zijn zeker van ETF ’s maar we moeten ook de voordelen van actief beheer via aandelenscreeners niet onderbelichten. In dit artikel kijken we naar de verschillen tussen de beste ETF ’s en de beste aandelenscreeners.

Actieve fondsen desastreus

Actievefondsen

Bron: S&P Dow Jones Indices

We zien hier boven de percentages van de actieve fondsen dat het slechter deed dan hun benchmarks. Op 1-jaarsbasis zien we al dat ruim de helft van de actieve fondsen het slechter doet dan hun passieve ‘evenknies’. Als we in de tabel verder naar rechts kijken zien we de percentages underperformances nog verder oplopen. Op 10-jaarsbasis zien we vooral bij de meer ontwikkelde (en dus efficiëntere) markten de percentages zelfs de 100 procent naderen. Dat betekent dus dat op de langere termijn er praktisch geen beleggingsfondsen zijn die het beter doen dan hun benchmarks. Dus ja dit onderstreept nog maar eens onze voorkeur voor ETF ’s.

Maar zijn ETF ’s dan zaligmakend?

Niets is 100% zaligmakend in de beleggingswereld maar ETF ’s benaderen het toch zeker wel. U heeft met ETF ’s zeer lage kosten en een hoge spreiding. Dit zijn juist de ingrediënten die een belegger nodig heeft.

De voordelen van ETF ’s:

Kostenbeleggen

Sterke voorkeur gelijk gewogen maar die zijn er juist zo weinig

Wanneer we echter naar het totale spectrum aan ETF ’s kijken zien we helaas een wirwar aan ETF ’s. Er zijn al bijna meer ETF ’s dan losse aandelen en wordt er in onze ogen dan ook veel te veel ‘gefreeride’ met de goede naam die ETF ’s zeker hebben. Verder zien we een enorm verschil tussen de rendementen van de marktkapitaalsgewogen en de gelijk gewogen ETF ’s. Bij de marktgewogen ETF ’s wegen vooral de grote bedrijven zwaar en bij de gelijk gewogen ETF wegen alle aandelen (ongeveer) evenveel. We zien dat gelijk gewogen ETF ’s het op de langere termijn fors beter hebben gedaan dan hun marktkapitaalsgewogen collega’s. Dit komt vooral door het feit dat de kleinere aandelen bij de gelijk gewogen ETF net zo zwaar wegen als de grootsten. Historisch zien we dat juist de kleinere aandelen hogere rendementen hebben. Een klein bedrijf kan immers veel makkelijker qua omzet verdubbelen dan een groter bedrijf.

Uiteraard zijn de risico’s van de kleinere aandelen wel weer hoger maar dit wordt door een hoge spreiding (lees ruim 30 aandelen) goed bestreden. Het grote probleem zit hem echter in het feit dat er nog amper gelijk gewogen ETF ’s zijn. In de VS is dit aantal wel hoger (zie hier bijvoorbeeld de Guggenheim S&P 500 ETF die het al jaren beter doet dan de klassieke marktkapitaalsgewogen S&P 500 index, VFB-schrijver Etienne Verhelle duidde mij hier op). Verder zien we dat de gemiddelde rendementen van de in Europa actieve ETF ’s relatief summier zijn: op 5-jaars basis ligt het gemiddelde rendement op +4,5% (bron: ETF .com). We moeten opmerken dat er helaas nog geen veel langere rendementsperiodes voor ETF ’s zijn want de het gros ervan bestaat amper een paar jaar. Die +4,5% is dus weliswaar positief maar steekt nog steeds schril af tegen die van de beste aandelenscreeners.

Beleggers moeten in onze ogen dus op zoek naar 3 dingen:

 • lage kosten
 • hoge spreiding
 • gelijk gewogen beleggen

  Nu deze combinatie in ETF -land nog erg lastig is te vinden komen we dus uit bij de aandelenscreeners.

  Veel aandelenscreeners nog beter dan ETF ’s

  Beleggers die zo min mogelijk willen doen raden wij daarom ook zeker portefeuilles met ETF ’s aan. Beleggers die echter meer willen en dit dan ook op een verantwoorde manier willen doen raden wij aan om zelf ETF ’s te maken op basis van aandelenscreeners. Hiermee bedoelen we dus dat beleggers op basis van de meest relevante beleggingscriteria aandelen koopt en deze zelf beheert. De voorwaarde hierbij is om echter zeker een stuk of 30 verschillende aandelen te kopen. Want niemand kan de toekomst voorspellen (ook superbelegger Warren Buffett kocht bedrijven die later failliet zijn gegaan). Het grote voordeel van spreiding moet u dus absoluut gebruiken.

  Winnaars aandelenscreeners

  Aandelenscreeners

  In de tabel hier boven ziet u de rendementen op de langere termijn voor de beste aandelenscreeners voor de Amerikaanse, Europese en Russische aandelen. U ziet in de 2e kolom van links de gemiddelden per jaar staan. We zien dat deze tussen de 15 en circa 30 procent lagen. De criteria van de hier vermelde aandelenscreeners zijn vooral gebaseerd op de klassieke ‘value’ criteria. Voorbeelden hiervan zijn de koers/winst-verhouding, het dividendrendement, de boekwaarde, omzetgroei, schuldgraden, kastroom per aandeel et cetera. U ziet hier bijvoorbeeld onderaan het mandje KW 5-10 staan. Dit mandje bevatte jaarlijks puur de aandelen met koers/winst-verhoudingen tussen de 5 en de 10. 1 maal per jaar werd het mandje opnieuw herzien en als een aandeel niet meer aan het criteria voldeed ging het er uit. Dit mandje leverde tussen 2004 en 2017 ruim 16 procent per jaar op (inclusief dividendrendementen).

  Opvallend is dat het mandje met de aandelen met de hogere koers/winst-verhoudingen juist slechter scoorde; dat mandje leverde circa 3 procent per jaar op. Hier uit blijkt maar weer dat op de langere termijn waarderingen van aandelen absoluut relevant zijn. Natuurlijk zijn de rendementen in de tabel maar historische gemiddelden en zeggen deze weinig over de toekomst. Maar dito geldt natuurlijk ook voor de gemiddelde ETF -rendementen. De 0-waarden in de tabel staan voor het feit dat er in dat jaar geen aandelen aan de criteria van het aandelenmandje voldeden.

  Als we op de website ETF .com bij de ETF -winnaars kijken dan is er in Europa niet één ETF te vinden die op 5-jaarsbasis jaarlijks meer dan 20 procent scoorde. We tonen hier de Europese ETF ’s die de afgelopen 5 jaar minimaal 10 procent per jaar opleverden. Van het totale ETF -spectrum op ETF .com zijn er maar 13 ETF ’s die aan deze eis hebben voldaan. Het gemiddelde van de 5-jaars winnaars lag op gemiddeld 13 procent per jaar.

  Winnaars ETF ’s

  Etfbeleggen

  We zien dus dat de beste aandelenscreeners het een stuk beter hebben gedaan: +20% voor de beste aandelenscreeners versus + 13% voor de beste ETF ’s. Natuurlijk is dit vrij arbitrair want we keken alleen naar de winnaars en zegt het verleden niet zoveel over de toekomst. De vergeleken periodes zijn echter wel vrij behoorlijk (bij de aandelenscreeners zijn het de resultaten vanaf 2004).

  Actief beleggen dus niet dood

  Onze conclusie is dat het dus zeker mogelijk is om op een vrij gedegen manier met een beperkt risico het beter te doen dan de bijna altijd goed scorende ETF ’s. Essentieel is natuurlijk dat u weinig transacties doet maar wel een grote spreiding aanhoudt. Dit zijn natuurlijk de speerpunten van de ETF ’s. En deze aanpak kan natuurlijk alleen maar bij buy & hold strategie. Concluderend raden wij beleggers dus aan om breed gespreide portefeuille aan te houden met aandelen die zijn geselecteerd op basis van de meest succesvolle aandelencriteria.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.