Standard Life Investments: zwakke arbeidsproductiviteit overschaduwt goede Britse werkloosheidscijfers

Jamesmccann
James McCann

Op het eerste gezicht lijken de cijfers over de Britse arbeidsmarkt gunstig. Het werkloosheidspercentage komt uit 4,3%, het laagste niveau in veertig jaar en bijna een halvering in vergelijking met 2011, schrijft James McCann, econoom bij Standard Life Aberdeen Investments. Toch plaatst hij wel wat kanttekeningen bij het op het oog rooskleurige plaatje. De arbeidsproductiviteit neemt namelijk al een tijdje af.

Het herstel komt met name door de creatie van nieuwe banen. De groei van de werkgelegenheid bedraagt momenteel een gezonde 1% op jaarbasis. Dit is meer dan de groei van het arbeidsaanbod. Het mooie plaatje komt er iets anders uit te zien als McCann wat afstand neemt en wat verder kijkt. Het is positief dat de werkgelegenheid groeit dankzij nieuwe banen, maar de terugval in arbeidsproductiviteit in Q1 en Q2 in met name de productiesector, haalt de glans er wel vanaf. Hoewel conjuncturele factoren hier voor een deel debet aan zijn, is de langetermijntrend alarmerend. In vergelijking met andere landen blijft de arbeidsproductiviteit in het VK behoorlijk achter. De zorg is dat bedrijven onwillig zijn om te investeren zolang de huidige onzekerheid over het EU-lidmaatschap aanhoudt.

Er is een aantal redenen waarom de productiviteitszorgen van belang zijn. Productiviteitsgroei is cruciaal voor het verhogen van het reële inkomen per hoofd van de bevolking in een economie. Een deel van de zwakke loongroei in de afgelopen jaren weerspiegelt de Britse worsteling met de productiviteit. De Bank of England kan weinig doen. De zwakke productiviteit en potentiële groei leiden ertoe dat de centrale bank de rente mogelijk eerder moet verhogen, als de reservecapaciteit opgebruikt lijkt. De overheid kan wel iets doen aan de productiviteitsuitdaging. Ze zou agressievere maatregelen kunnen treffen om de groei te stimuleren. McCann pleit voor meer fiscale ruimte om gericht te investeren in infrastructuur, kennis en vaardigheden. Maar naar verwachting zal het begrotingsbeleid juist restrictiever worden om het tekort niet te veel te laten oplopen als de groeiverwachtingen naar beneden worden bijgesteld.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.