EMD krabbelt weer op, aldus NN IP

Obligaties van opkomende markten (EMD) kenden een volatiel begin van het jaar. Een sterke uitverkoop in de eerste zes weken van het jaar werd gevolgd door een scherp herstel. Dit resulteerde in een per saldo positief rendement over het eerste kwartaal, voor zowel lokale leningen als obligaties in harde valuta’s.

Invloed olieprijs

Marceloassalin
Marcelo Assalin

Een herstel van de olieprijs, een zwakkere dollar als gevolg van de meer gematigde toon van de Federal Reserve en betere cijfers uit China en enigszins betere groeivooruitzichten voor de wereldeconomie waren de belangrijkste oorzaken van de sentimentsomslag. De risicobereidheid keerde terug en veel beleggers realiseerden zich dat opkomende markten vanuit waarderingsoogpunt zeer aantrekkelijk waren. Dit leidde vanaf maart tot instroom in deze beleggingscategorie.

Marcelo Assalin, Hoofd Emerging Market Debt bij NN Investment Partners (NN IP), noemt vijf belangrijke thema’s die volgens hem de beleggingen in EMD zullen bepalen:

“Een belangrijk thema, al dan niet het belangrijkste, binnen beleggen in opkomende markten is groei , in absolute termen en ten opzichte van ontwikkelde economieën. In de afgelopen jaren is het verschil in groei vrij snel afgenomen, tot 2% nu. De groeivertraging is deels structureel, in die zin dat China, een belangrijke groeifactor voor opkomende markten, de groeiniveaus van meer dan 10% van de afgelopen tien jaar niet zal kunnen vasthouden. Sommige opkomende markten zullen op zoek moeten naar extra bronnen van groei. Op de eerste plaats zien we veel ruimte voor hervormingen, wat het groeipotentieel zeker zal vergroten.

Daarnaast hebben opkomende markten nog altijd een veel jongere bevolking dan ontwikkelde markten. Demografie blijft een gunstige factor voor de groei in opkomende markten. Dus vanwege het grotere economische groeipotentieel in opkomende markten, hoewel misschien niet meer zo groot als voorheen, denken we dat dit verschil in groei in de komende jaren weer zal toenemen, tot circa 3,5% in 2020.”

Assalin vervolgt: “Opkomende valuta’s vormen ook een thema. De forse depreciatie van de afgelopen jaren heeft in veel landen voor een betere balans in de macro-economische indicatoren gezorgd. We hebben over de hele linie een verbetering van de externe balansen gezien. Vanuit een extern perspectief maakt een waardedaling van de valuta deze economieën concurrerender. Dit kan een belangrijke bron van groei zijn.”

“Uiteraard blijft China een belangrijk thema voor beleggen in opkomende markten”, aldus Assalin. “Aan het begin van het jaar maakten veel beleggers zich zorgen over een harde landing van de Chinese economie. Deze zorgen zijn naar de achtergrond verdwenen, omdat er tekenen van stabilisatie zichtbaar zijn; in economische cijfers, de valuta en de kapitaalstromen. Volgens ons hebben de Chinese autoriteiten de economie nog onder controle en kunnen ze hun groeidoelstellingen realiseren.

We moeten niet vergeten dat de Chinese economie volwassen wordt - en dit gaat gepaard met een tragere groei - en aan het transformeren is van een door investeringen en export gedreven model naar een meer op consumptie en diensten gebaseerde economie. China zal niettemin een van de snelst groeiende economieën in de wereld blijven.”

Assalin vervolgt: “Een punt van zorg onder beleggers en ook een belangrijk thema is de schuldenlast van bedrijven in opkomende markten. De vertraging van de wereldwijde groei en de daling van de grondstoffenprijzen hebben voor kredietdruk gezorgd. Vooral voor bedrijven met een omzet in lokale valuta’s maar een deel van hun verplichtingen in Amerikaanse dollars heeft deze mismatch geresulteerd in een toename van de schuld in lokale valuta’s.

Grondstoffenexporteurs hadden uiteraard last van lagere prijzen, maar ze konden de impact van lagere prijzen beperken door de kosten te verlagen, want een zwakkere valuta was voor hen gunstig. We zien nu dat bedrijven de juiste stappen zetten om de balans te versterken. De fusie- en overnameactiviteit neemt af, de verkoop van activa trekt aan en het royale dividendbeleid wordt beperkt.”

Altijd spanningen

Tot slot lijkt politieke onrust in opkomende markten nooit ver weg. Assalin concludeert: “Brazilië is een goed voorbeeld. De dreigende afzetting van president Dilma is bijna dagelijks in het nieuws. Het Lagerhuis heeft met een ruime meerderheid voor de afzetting van Dilma gestemd. Nu volgt een stemming in de Senaat, waar de regering het besluit van het Lagerhuis hoopt terug te draaien. Als de Senaat het besluit bekrachtigt, zal de overheid proberen om de procedure te herzien bij het Hooggerechtshof.

Daarom zal dit proces waarschijnlijk nog wel even duren. Het besef dat er iets moet veranderen wordt echter sterker, vooral met betrekking tot de overheidsfinanciën. We gaan ervan uit dat Dilma uiteindelijk zal moeten aftreden. Braziliaanse obligaties zijn dit jaar gestegen op basis van de verwachting dat Dilma zal worden afgezet. De waarderingen zijn van zeer lage niveaus opgelopen tot een niveau dat meer in overeenstemming is met de werkelijkheid.”

Assalin noemt ook Zuid-Afrika als een land met onlangs veel politieke onrust. “President Zuma heeft een paar stormen doorstaan, waaronder afzetting, maar zijn ANC-partij staat nog steeds vierkant achter hem. Sommige ANC-leden zijn niet gelukkig met Zuma, maar blijkbaar wil het ANC zich vooralsnog richten op het beperken van de schade. Ze denken waarschijnlijk dat het niet in hun belang is om op dit moment verdere schade aan Zuma toe te brengen. De volgende algemene verkiezingen in Zuid-Afrika vinden echter niet plaats vóór 2019.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.