Standard Life ziet groei mondiale economie afnemen

Financiële stress in het begin van 2016 heeft de vooruitzichten voor de wereldeconomie vertroebeld. De groeivertraging in China, afnemende US dollar liquiditeit, de afwikkeling van de commodity boom en toenemende geopolitieke onzekerheid zijn symptomatisch gebleken voor de bijstelling van de wereldwijde economische en financiële orde en dragen bij aan financiële turbulentie op de markten, meent Jeremy Lawson, hoofdeconoom van Standard Life Investments.

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Gevolgen financiële stress voor economie

Financiële stress heeft een negatieve impact op de economie. Stress die zich opbouwt op financiële markten doet de economische activiteit afnemen: banken worden voorzichtiger met verschaffen van krediet, bedrijven worden terughoudender met investeren en consumenten stellen aankoopbeslissingen van gebruiksgoederen uit. De economische impact van financiële stress hangt af van hoe lang de stress aanhoudt en hoe beleidsmakers erop reageren.

Stress als indicator van een recessie

Stress kan ook een indicator zijn van verhoogde kans op een recessie. De combinatie van afnemende activiteit en acute marktonrust doen de zorgen toenemen dat een recessie aanstaande is. Hoewel economische indicatoren wijzen op een bescheiden, maar nog altijd positieve, economische groei lopen de data waar deze indicatoren zich op baseren achter op de werkelijkheid.

Tegenover de economische indicatoren staan de financiële indicatoren, zoals credit spreads, aandelenwaarderingen en yield curve, en die laten een ander plaatje zien. Economische fundamentals geven geen redden tot bezorgdheid, maar op de financiële markten gaan alle alarmbellen af.

Bijstelling groeivooruitzichten

Door de huidige omstandigheden heeft Standard Life Investments haar verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2016 naar beneden bijgesteld: 2,9%. Dit zou betekenen dat voor het tweede achtereenvolgende jaar de groei van de wereldeconomie vertraagt. De groei van de Amerikaanse economie is eveneens naar beneden bijgesteld naar 1,9% en de Eurozone groeit met 1,4% in 2016. Het groeivooruitzicht voor opkomende markten blijft onder de markconsensus. De inflatieverwachtingen zijn aanzienlijk verlaagd als gevolg van de sterke daling van de olieprijzen.

Centrale banken moeten reageren

De huidige omstandigheden verhogen de druk op centrale banken om te blijven vasthouden aan een soepel monetair beleid. In Europa heeft de ECB recentelijk het opkoopprogramma boven verwachting uitgebreid. In Japan heeft de BoJ dit jaar een negatieve rentestand ingevoerd, hoewel dit niet positef is ontvangen door de financiële markten. De Fed zal minder snel dan gepland verkrappen. Lawson verwacht dat dit jaar nog twee renteverhogingen zullen volgen, de eerstvolgende in juni.

Standard Life Investments verwacht niet dat de financiële stress verder zal toenemen en dat de stress in beperkte mate zal overslaan op de reële economie. Indien het tegenovergestelde toch het geval is en de Fed meent dat het niet haar werkgelegenheid- en inflatiedoelstellingen met het huidige monetaire beleid kan halen, dan zal ze haar beleid omgooien, net zoals ze deed midden jaren ’80 en ten tijde van de Azië-crisis.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.