Legg Mason ziet beleggers sceptischer worden

Voor het vierde jaar bekijkt de Legg Mason Global Investment Survey de kwesties en de kansen die de geesten van 5370 welvarende beleggers in 19 markten bezighouden.

2122 Europese beleggers met een leeftijd tussen 40 en 75 jaar en 524 Europese ‘millennials’ met een leeftijd tussen 18 en 39 jaar met een belegbaar vermogen van meer dan 200.000 dollar (waaronder investeringen in vastgoed uitgezonderd de eerste woning en vakantiewoning) hebben op de enquête geantwoord.

Beleggers wantrouwend

Slechts een derde (31%) van de ondervraagde Europese beleggers is van mening dat de wereldwijde markten hersteld zijn van de financiële crisis van 2007/2008. De Europeanen zijn duidelijk minder optimistisch dan de rest van de wereld (64 % versus 75%). Europese beleggers hebben een merkbaar gebrek aan vertrouwen in de markten: drie op de vijf (62%) zeggen dat ze risicoschuwer zijn dan in het voorbije jaar. Bovendien zijn ze niet bereid om nieuwe soorten van beleggingsplatformen te gebruiken. In Europa lijkt de adviseur nog altijd de meest vertrouwde bron van advies (40 %).

Vooruitgang naar de doelstellingen

Ook al zijn Europese beleggers maar een klein beetje minder optimistisch (64 %) dan het algemene totaal op wereldvlak (75 %), toch maken ze zich nog altijd zorgen over de wereldwijde economische instabiliteit, aldus de enquête. Zeven op de tien Europese beleggers (70 %) willen met hun beleggingen een comfortabel leven kunnen leiden. Bijna evenveel beleggers sparen voor hun pensioen (64 %) en een aanzienlijk lager percentage, slechts een zesde (17 %), belegt om de studies van hun kinderen te financieren.

De beleggers richten zich blijkbaar naar prioriteiten op het vlak van beleggingen op lange termijn: drie kwart (76 %) zegt dat het tijdskader voor langetermijnbeleggingen 5 jaar of langer bedraagt. In vergelijking daarmee ziet de helft (52 %) van de wereldwijde beleggers dit tijdskader als 5 jaar of minder.

Bronnen voor advies

Het aantal Europese beleggers die zeggen een professionele financiële adviseur in te schakelen (40 %), is ten opzichte van 2015 in elke Europese markt gestegen. Volgens de enquête hebben Europese beleggers een heel hoge waardering voor de begeleiding die hun professionele financiële adviseurs hen bieden (een vertrouwen van 69 %). Minder Europeanen zullen advies over beleggingen inwinnen bij hun families of vrienden (52 %) in vergelijking met de rest van de wereld (gemiddeld 70 % over de hele wereld).

Twee op de vijf (40 %) zeggen dat de beslissingen van de centrale banken de grootste invloed hebben op hun beleggingsbeslissingen. 38 % zegt dat schommelingen op de binnenlandse aandelenmarkt een invloed op hen hebben, in vergelijking met 60 % wereldwijd.

Pensioen

De houdingen ten opzichte van pensioenen verschillen tussen de beleggers over heel Europa. Wat het bedrag betreft dat Europese beleggers nodig denken te hebben bij hun pensioen, ligt het mediane doel op 303.000 dollar. 63% verwacht dat ze 500.000 dollar of minder zullen nodig hebben en 36 % zegt dat ze meer zullen nodig hebben dan 500.000 dollar. 42% van de Europese beleggers denkt dat ze meer zullen sparen dan ze nodig hebben en iets meer dan een derde (35%) zegt dat ze minder zullen sparen.

Ook al is meer reizen voor een groot aantal beleggers (64%) de eerste keuze indien er extra fondsen beschikbaar zijn op het moment van hun pensioen, ligt dit percentage lager dan de keuze van het wereldwijde gemiddelde (77%). Als de fondsen op het moment van pensionering lager zijn dan verwacht, dan is men zich ervan bewust dat men langer zal moeten werken dan gepland (30 %), minder zal kunnen reizen (29 %) en/of zal moeten besparen op dagelijkse uitgaven (29%).

Algemeen beleggen

Europese beleggers zijn minder geneigd om te melden dat ze de producten waarin ze beleggen niet begrijpen ten opzichte van de beleggers op wereldvlak in het algemeen (56 % versus 70%). De toewijzingen zijn grotendeels stabiel gebleven: aandelen (26 %) en geldmiddelen en kasequivalenten (28%) blijven het grootste deel uitmaken van de beleggingsportefeuilles. Europese beleggers zijn positiever ingesteld tegenover het internationaal beleggen (58%) dan de rest van de wereldwijde gemeenschap (42%).

Inkomsten uit beleggingen

In Europa heerst er minder optimisme over beleggingen die voor inkomsten zorgen dan bij beleggers in de rest van de wereld (67% in Europa tegenover 81% op wereldvlak). Dit duidt op de lage verwachtingen van Europese beleggers over de opbrengsten van hun beleggingen (6,2% in Europa tegenover 9,9% op wereldvlak). Een meerderheid (59 %) verwacht dat de rentevoeten binnen de komende twee jaar zullen stijgen.

Internationaal beleggen

Europeanen investeren het hoogste percentage van hun portefeuille op internationaal vlak (19%) en meer dan de helft (55%) van de kernbeleggers van ouder dan 40 jaar geven aan dat ze in 2016 meer in dit soort belegging zullen investeren. Niettegenstaande de onrust in China op het einde van het jaar en ook al werd de markt minder populair ten opzichte van vorig jaar (41%), blijft het een van de voornaamste doelstellingen voor Europees internationaal beleggen in 2016 (31%).

Algemene aanpak van risico

61% vreest dat we aan de vooravond staan van een nieuwe grote financiële crisis en slechts 31% van de Europese beleggers zegt dat de economie volledig hersteld is van de crisis van 2007/2008. Een grote meerderheid (82 %) is het ermee eens dat de recente marktvolatiliteit ongezien is. Meer dan drie kwart (77%) van de Europese beleggers omschrijft hun algemene risicotolerantie bij het beleggen als conservatief. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2015 (62 %).

Wat de specifieke markten betreft om te beleggen, wordt Rusland (56 %) beschouwd als het land met het hoogste beleggingsrisico, voor Brazilië (40 %) en China (39 %). Ondanks het ingeschatte risico blijft China een aantrekkelijk doel voor beleggingen in 2016.

Nieuwe beoordeling van de portefeuille

De meeste Europese beleggers zijn bereid om een daling van minder dan 10% te aanvaarden in hun aandelenportefeuilles. Toch zou een op de vijf (18%) ondervraagden verkopen als het zover is. Als deze verliezen oplopen tot 20%, dan beginnen veel meer beleggers te denken aan een nieuwe evaluatie (61%) of overwegen ze een verkoop (43%). Bijna een derde (31%) van de Europese beleggers zegt dat ze een financieel product zouden verkopen als het drie maanden op rij daalt.

Ondersteuning met beleggingstechnologie

In het algemeen lopen de Europese beleggers niet warm voor nieuwe soorten platformen die beleggingsadvies en -begeleiding bieden. Slechts 13 % van de beleggers staan ervoor open om een belegging aan te kopen via een automatisch onlineadviesplatform. Wereldwijd is het voor veel beleggers onduidelijk hoe concepten als ‘rendement’ eigenlijk werken: enkel 41 % heeft een juist begrip van dit concept.

Verwachtingen van de markttrends

Drie kwart (75%) van de Europese beleggers verwacht een stijging in hun binnenlandse aandelenmarkten in 2016. Net als de beleggers in de rest van de wereld schatten de Europese beleggers de recente marktdalingen in 2015 te hoog in. Ze onderschatten radicaal de dalingen tijdens de financiële crisis van 2007-2008.

Eric Simonnet, Business Development Director - Benelux bij Legg Mason , besluit: “De fondsenmarkt in Nederland is veranderd sinds het einde van de retrocessies. In de voorbije jaren zijn de activiteiten van Legg Mason lokaal gegroeid. Naast onze knowhow in Amerikaanse aandelen en wereldwijde obligaties (overheidsobligaties en bedrijfsobligaties) die beleggers blijft aantrekken, zien we een stijgende vraag naar SRI/ESG-beleggingen, ‘oplossingen op maat’ en alternatieve fondsen.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.