AEX-index gelijkgewogen rendeert fors beter

De kritiek op manier hoe de meeste aandelenindices gewogen worden wakkerde de afgelopen jaren fors aan. Het gros van de populaire indices wordt vooral gewogen op basis van de marktkapitalisaties. Dit komt er op neer dat de aandelen met de hogere marktkapitalisaties zwaarder wegen en de aandelen met lagere marktkapitalisaties juist minder wegen. Zo wegen in de AEX -index de aandelen ING, Unilever en Royal Dutch Shell enorm zwaar en de overige 23 een stuk minder.

Liquiditeit minder een probleem

Natuurlijk zijn er voordelen aan deze methodiek. Zo is vaak de liquiditeit van de aandelen met de hogere marktkapitalisaties een stuk beter hetgeen de belegger een lager verlies oplevert door o.a. hogere volumes en betere bied- laatprijzen. Maar is het voordeel van een betere liquiditeit zo zwaarwegend voor de beleggers? In onze ogen absoluut niet. Beghelli leggen op de korte termijn is in onze ogen absoluut kansloos: de markten zijn hiervoor te efficiënt/totaal onvoorspelbaar. Een hogere liquiditeit heeft dan in een efficiënte markt dan ook totaal geen meerwaarde.

Kleinere aandelen vaak beter

Historisch gezien zien we dat bijna overal ter wereld de kleinere aandelen (dus die met de lagere marktkapitalisaties) hogere rendementen scoren dan de grotere aandelen. De bekende onderzoekers Fama & French noemen dit ook wel de ‘size’-premie. Volgens Fama & French lopen de beleggers geen extra risico met de kleinere aandelen en worden de hogere rendementen dus verklaard door de marktkapitalisatie (size), value (meestal gemeten via de boekwaarde) en de marktgevoeligheid (bèta).

Kapitaalsgewogen indices overwegen grotere (lees duurdere) aandelen

De afgelopen jaren kwam vooral Robert Arnott met veel kritiek op het zwaarder wegen van de grotere aandelen. In zijn ogen lopen de beleggers dan ook een groot deel van het positieve rendement op de kleinere aandelen mis. Een klein bedrijf zoals bij u op de hoek zou redelijk qua omzet nog kunnen verdubbelen. Voor een bedrijf als Unilever , Coca-Cola , Nestlé etcetera is dit praktisch onmogelijk. De grote bedrijven worden dus als het ware beperkt door hun voorsprong.

Robert Arnott: overweeg kleinere aandelen juist meer, grotere juist minder

Arnott stelt via zijn Fundamental Index ation’s publicaties dat het relatief eenvoudig is om de kapitaalsgewogen indices te verslaan puur door de wegingen aan te passen. Zo leverde de ‘eenvoudige’ portefeuille met S&P 500 bedrijven die meer personeel aantrokken fors meer op dan de bedrijven die hun personeelsbestand juist afbouwden.

Klassieke AEX -index versus gelijkgewogen AEX -aandelen

We kijken nu naar de rendementen van de klassieke AEX -index versus de huidige AEX -aandelen gelijkgewogen. Dit voor de periode van 2006 tot maart 2016.

Aexindex

De bovenstaande grafiek toont de buy & hold rendementen van de AEX -index versus die van het huidige AEX -mandje gelijkgewogen. We zien wel enige gelijkgaande op- en neergang (vooral tussen 2010 en 2014) maar ook forse verschillen. Het gemiddelde buy & hold rendement van de AEX -index lag op 18,6 procent terwijl het huidige mandje AEX -aandelen over de afgelopen 10 jaar gemiddelde 41 procent opleverde.

Opgemerkt dient te worden dat het gelijkgewogen mandje enorme winst boekte door het fors koersherstel in 2009. In 2009 wonnen bijvoorbeeld Aalberts, Ahold en ASML enorm, juist weer aandelen die in de klassieke AEX -index weer ondergewogen zijn.

Spreiding rendementen klassieke versus gelijkgewogen AEX -index

Aexrendementenaandelen

Gelijkgewogen dempt risico’s

We zien hierboven dat de verschillen soms beperkt zijn en soms enorm. In onze ogen is het zeker te overwegen waard om uw portefeuille meer op basis van gelijkgewogen te beleggen dan op basis van kapitaalsgewogen. Via het gelijk wegen van de aandelen worden de risico’s veel meer verspreid en bent u zoals in het voorbeeld van de AEX -index minder afhankelijk van de bewegingen van vooral Royal Dutch Shell , ING en Unilever . Dito geldt trouwens voor vele andere kapitaalsgewogen indices. Zo wegen in de S&P 500 index ruim 20 heel zwaar en de overige 480 weer fors minder.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.be B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. analist.be doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.