Schroders duidt op Turkse exposure met Griekenland

Iedereen kijkt bij de analyse van een Grexit naar de gevolgen voor de eurozone, maar wat is de impact op de opkomende landen? Volgens Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders , is de impact van een Grexit op de eurozone beperkt. Qua handel lijken de gevolgen voor de opkomende markten ook beperkt. De directe buurlanden, zoals Turkije en de Centraal-Europese landen, hebben de grootste blootstelling.

Craigbotham
Craig Botham

Financieel kunnen de gevolgen groter zijn voor met name kleinere Centraal-Europese landen. De grotere landen in de regio zullen weinig merken, afgezien van een toename van (initiële) marktvolatiliteit. De directe link tussen Griekenland en omringende landen is simpelweg niet zwaarwegend genoeg om er echt toe te doen.

Het zijn meer de indirecte gevolgen die Botham vreest. Hij denkt vooral aan besmettingsgevaar en negatieve beïnvloeding van het marktsentiment, vergelijkbaar met de impact die de ’taper tantrum’ had op de opkomende markten. Een Grexit kan een negatief sentiment rond de opkomende markten creëren, met een kapitaalvlucht tot gevolg. Dat kan met name problematisch uitpakken voor de landen die afhankelijk zijn van buitenlandse financiering.

Het gevaar schuilt vooral in Turkije

Het land waar Botham het meeste risico geconcentreerd ziet, is buurland Turkije, dat tegelijkertijd kampt met binnenlandse politieke spanningen. Turkije heeft geografisch de nauwste banden met Griekenland, maar is ook nauw verbonden op het gebied van handel en financiering. Turkije is sterk afhankelijk van buitenlandse financiering en gevoelig voor oplopende spreads. De recente ontwikkeling van de obligatierente op Turks schuldpapier wijst al op enige besmetting.

Als Turkije meegetrokken wordt in een Grexit, dan is het besmettingsrisico voor de rest van de opkomende markten veel groter, met name voor die landen die sterk afhankelijk zijn van buitenlandse kapitaalstromen. Schroders ziet het als een staartrisico, maar wel een die niet uitgesloten kan worden.