PIMCO over Fed: prognoses interessanter dan eigenlijke renteverhoging

De renteverhoging van de Fed met 25 basispunten was algemeen verwacht. Interessanter is dan ook de wijziging van de prognoses van de Fed-bankiers, stelt Tiffany Wilding, econoom bij vermogensbeheerder PIMCO.

Er worden tot 2020 nu twee renteverhogingen meer verwacht dan in december. Dat betekent dat de beleidsrente eind 2020 naar verwachting tot 3,4% stijgt. Dat is ruim boven de geschatte langjarige rente van 2,9%. De FOMC-leden zijn nu verdeeld over de vraag of ze de rente in 2018 drie of vier keer verhogen. Ondanks de aangepaste prognoses blijft het tempo van de renteverhogingen waarschijnlijk geleidelijk. Die verwachting versterkte Fed-voorzitter Jerome Powell met de opmerking dat de Fed een "balans zoekt" tussen het risico van economische oververhitting en het risico dat de inflatieverwachtingen dalen tot onder het streefniveau van 2%.

Prognoses duiden op optimisme bij de Fed

Het hogere tempo van renteverhogingen duidt waarschijnlijk op betere groeiverwachtingen voor de korte termijn. De afgelopen maanden hebben verschillende FOMC-leden benadrukt dat de economische tegenwind die de groei jarenlang remde, is omgeslagen in rugwind. Sinds de prognoses van december is er een ingrijpende verandering van de belastingwetgeving doorgevoerd en zijn omvangrijke overheidsuitgaven aangekondigd. Die drijven de Amerikaanse reële bbp-groei op met iets meer dan een half procentpunt in 2018 en 2019, aldus onze schattingen.

Deze groeibevorderende maatregelen zijn genomen in de context van een sterk gedaald overaanbod op de Amerikaanse arbeidsmarkt, een wereldwijd herstel van de bedrijfsactiviteit en soepelere financiële voorwaarden, waardoor de Amerikaanse export en de groei van bedrijfsinvesteringen zijn gestegen.

Een langere periode van groei die hoger is dan de trend, zou moeten leiden tot verdere verkrapping op de arbeidsmarkt en de inflatie opstuwen, mogelijk zelfs tot iets hoger dan het inflatiedoel, zoals verschillende FOMC-functionarissen nu voorspellen. Dat pleit voor een wat hoger tempo van renteverhogingen.

Neutrale beleidsrente blijft laag

Het is echter belangrijk om de aangepaste prognoses te zien in de context van een nog steeds lage neutrale beleidsrente. De verwachting voor de langlopende Fed Funds Rate is slechts licht verhoogd, ondanks de bescheiden verhoogde groei- en inflatieverwachtingen. Naar historische maatstaven blijft het tempo van de renteverhogingen waarschijnlijk nog steeds geleidelijk.