Deutsche AM: Vraag naar floating rate notes groot

Beleggers houden niet alleen de stijgende inflatie nauwlettend in de gaten, maar zeker ook hoe centrale banken daar op reageren. Stijgende rentetarieven zouden een aanzienlijke impact hebben op de obligaties die beleggers momenteel in portefeuille houden. Nieuw uitgegeven obligaties bieden een hogere coupon dan bestaande, waardoor de koersen van die laatste zakken. Als ze voor het einde van de looptijd verkocht worden, bestaat er risico op verlies. Obligaties met een vlottende rente (‘floating rate notes’ of ‘floaters’) kunnen dit effect helpen voorkomen.

Dit stelt Christian Reiter, portfolio manager floating rate notes bij Deutsche AM:

Floaters worden gekenmerkt door het rentetarief dat gedurende de looptijd kan veranderen, al naar de marktomstandigheden. Doorgaans zijn ze gekoppeld aan een marktrente, zoals de Euribor . Het voordeel daarvan is dat als de rente stijgt, de coupon op de floater zich automatisch aanpast aan het nieuwe rentetarief. Bovendien bieden ze een premie die afhangt van de kredietwaardigheid van de emittent en van de resterende looptijd.

Performance onafhankelijk van renteschommelingen

Terwijl een floater het renterisico voor een groot deel ondervangt, kan de premie wat extra outperformance bieden. Op die manier kan een return-premie deels de lage rentevoeten compenseren. Tegelijk hebben floaters het voordeel dat ze minder gevoelig zijn voor rentewijzigingen, en dus ook voor stijgende rentevoeten. Beide aspecten maken deze producten bijzonder aantrekkelijk voor institutionele beleggers. Als de inflatie opnieuw toeneemt, kan de Europese Centrale Bank afscheid nemen van zijn extreem soepele monetaire beleid. Veel institutionele beleggers zouden hun portefeuilles strategisch moeten herpositioneren.

Grote vraag van institutionele beleggers

Met een volume van 10 miljard euro is het ‘Deutsche Floating Rate Notes’ een van de grootste, actief beheerde floaterfondsen in Europa. Het voorbije jaar alleen verdrievoudigde het volume van het fonds als gevolg van de grote vraag van beleggers. Dat maakt het fonds voor institutionele beleggers aantrekkelijk omdat dergelijke, heel grote fondsen transacties tot 50 of 100 miljoen euro aankunnen.

Bij de selectie van de kredietpremies kijken de beheerders van het fonds vooral naar obligaties met een resterende looptijd tot vijf jaar. Geldmarktfondsen beleggen doorgaans in obligaties met een resterende looptijd van één tot twee jaar. Omdat het fonds voor minstens 95 procent belegd is in obligaties met een goede of zeer goede rating, voornamelijk in financiële obligaties, maar ook in bedrijfs- en in mindere mate staatsobligaties, is het kredietrisico beperkt. Obligaties die niet in euro noteren, worden gehedged tegen valutarisico.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.