Schroders: Sterke wereldeconomie geeft opkomende markten extra wind in de rug

Craigbotham
Craig Botham

De groei in de opkomende markten profiteert van een sterkere wereldeconomie, budgettaire verruiming in de VS en een robuust momentum in de eurozone. Dat schept gunstige omstandigheden voor exporterende opkomende markten en leidt tot een hogere groeiverwachting, schrijft Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders . Het gevolg is wel dat de inflatoire druk kan toenemen en echt aantrekt in de tweede helft van 2019. Renteverhogingen zijn daarom niet uit te sluiten volgend jaar.

Wereldhandel helpt China aan hogere groei

De vooruitzichten voor China zijn grotendeels onveranderd gebleven. Een krapper monetair en kredietbeleid drukt de economische groei, met name in de vastgoedsector. De overheid spant zich in om de reservecapaciteit te verkleinen en de milieuvervuiling tegen te gaan. Met name op dat laatste vlak wordt vooruitgang geboekt. De kredietgroei neemt ook af. Daarom verwacht Botham een lagere binnenlandse activiteit in het eerste halfjaar. Maar volgens Schroders zal de wereldhandel aantrekken door de sterkere economische groei in de VS en de eurozone, waardoor Botham de groeiverwachting voor China opwaarts bijstelt tot 6,6% voor 2018 (was: 6,4%) en 6,5% voor 2019 (was: 6,3%). Hij houdt nog welrekening met een toenemende inflatoire druk als gevolg van hogere voedselprijzen.

Groei keert terug in India

De economische groei in India was in 2017 teleurstellend. Nu de negatieve schokken door de demonetisatie en de invoering van een nationaal BTW-stelsel achter de rug zijn, hoopt Botham dat het land snel kan terugkeren naar eerdere groeiniveau’s. Bemoedigend is dat de de industriële productie aantrekt, de productie-PMI’s oplopen en de kredietgroei aanzwelt. Beslissend voor het laatste is het succes van een nieuwe faillissementswetgeving en het opschonen van de bankbalansen. Er staat nog wel een aantal issues open. De consumentenbestedingen zien er nog steeds ondermaats uit en de investeringen blijven op een laag niveau. De hoop is dat de infrastructuurinvesteringen zullen herstellen nu de kredietgroei aantrekt. De inflatie loopt snel op na te hebben gebodemd medio 2017, maar volgens Botham blijft deze binnen acceptabele waarden. Hij verwacht niet dat de centrale bank het herstel met agressieve monetaire maatregelen zal smoren . Renteverhogingen verwacht hij wel in 2019.

Hoop voor Brazilië

De tekenen voor Brazilië zijn hoopgevend. Een duurzaam herstel berust volledig op de groei van de investeringen en niet op de consumptie, gezien de met schuld overladen Braziliaanse huishoudens. Toonaangevende indicatoren voor investeringen wijzen op een aanhoudend herstel. De bezettingsgraad van de productiecapaciteit stijgt snel en ook de grondstoffenprijzen geven steun. Een sterkere wereldhandel komt Brazilië ook goed van pas.

Een andere reden voor optimisme is de ontwikkeling van de politieke race in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in oktober. De verkiezing van een marktonvriendelijke politicus vormt een belangrijk risico voor de Braziliaanse economische vooruitzichten. Voormalig president Lula, bijvoorbeeld, zou het vertrouwen en de bereidheid van het bedrijfsleven om te investeren waarschijnlijk aantasten, gezien zijn voorliefde voor overheidsuitgaven en zijn beperkte bereidheid om economische hervormingen door te voeren. Nu hem een veroordeling boven het hoofd hangt wegens corruptie is hij zo goed als buitenspel gezet.

Duif landt in Rusland

Een sterke start van het jaar, een gematigde Russische centrale bank, betere vooruitzichten voor de oliemarkt en een sterkere wereldeconomie liggen ten grondslag aan betere verwachtingen voor de Russische economie voor 2018 en voor 2019. De centrale bank denkt in 2018 al van een krap naar een neutraal beleid te kunnen overstappen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.