AXA IM: Risico handelsconflict onderschat

Het risico op een handelsconflict tussen de VS en China zou wel eens kunnen worden onderschat gezien de gematigde reacties op de recente protectionistische handelingen van Trump. Dat zegt David Page, senior econoom bij vermogensbeheerder AXA IM. Het herprijzen van dit risico kan bijdragen tot een hogere marktvolatiliteit, aldus Page.

De dreiging van protectionisme neemt toe sinds Trump heeft besloten importheffingen in te stellen op staal- en aluminiumproducten. Hoewel de impact tot nu toe beperkt is, maken beleggers zich zorgen over de toenemende handelsconflicten, analyseert Page. Deze kunnen de Amerikaanse economie schaden, wereldwijde vergeldingsacties in gang zetten en het herstel van mondiale handel en groei verstoren.

Retoriek werd omgezet in daden toen Trump het presidentieel besluit ondertekende om tarieven te heffen van respectievelijk 25% en 10% op de Amerikaanse invoer van staal- en aluminiumproducten. Dit als vervolg op de specifieke maatregelen ten aanzien van de invoer van Chinese zonnepanelen, wasmachines en aluminiumfolie eerder dit jaar. Daarnaast richt de Amerikaanse regering zich nu op een rapport over intellectueel eigendom, die verdere beperkingen voor China mogelijk zou maken. Het daarmee samenhangende vertrek van Chief Economic Advisor Cohn zijn slechte voortekenen voor verdere protectionistische maatregelen.

Hoewel de financiële markten negatiever reageren dan bij eerdere aankondigingen, lijkt de oorspronkelijke intentie van de tariefsverhogingen aanzienlijk teruggeschroefd te zijn in de uiteindelijke uitwerking. Canada en Mexico hebben een tijdelijke uitzondering gekregen en aan andere landen kunnen vrijstellingen verleend worden als er sprake is van een “nauwe bondgenoot”. Daarentegen betekent het toenemende protectionisme een verhoogd risico op wereldwijde vergeldingsacties. Zo zal tijdens de komende EU-top gesproken worden over een “proportioneel antwoord”.

Aangezien de import van staal en aluminium slechts 2,5% en 0,5% van het totale handelstekort van in de V.S. vertegenwoordigt, is het onwaarschijnlijk dat de opgelegde tarieven positief zullen zijn voor de Amerikaanse economie. In 2002 gaven rapporten aan dat economische effecten per saldo negatief waren. Doordat de invoerprijzen stegen hadden de staalverbruikende industrieën moeite met het voldoen aan de vraag. Dit resulteerde in een netto welvaartsverlies van 0.3% van het bbp en verlies van ongeveer 200.000 Amerikaanse banen. Tenslotte zou het een strategisch nadeel kunnen opleveren voor de VS, aangezien de grootste staal- en aluminiumleveranciers bondgenoten zijn.

Het effect op China zal, in algemene economische zin, volgens AXA IM beperkt blijven. In 2017 bedroeg de export van staal en aluminium slechts 3% van de totale goederenuitvoer. De vraag is dus wat Trump probeert te bereiken. Met de tussentijdse verkiezingen ophanden kan het deel uitmaken van een politieke strategie. Daarnaast viel de aankondiging samen met het bezoek van Liu He, de belangrijkste economische adviseur van de Chinese president, waarin handelskwesties centraal zouden staan. De tariefsverhoging kan deel uitmaken van een bredere onderhandelingsstrategie en meer gericht zijn op gebieden die er voor de Amerikanen echt toe doen, zoals energie en financiële dienstverlening.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.