Aberdeen Standard Investments waarschuwt voor negatieve groeiverrassingen China

Alexwolf
Alex Wolf

China staat deze maand in het teken van het Nationale Volkscongres en de grondwetswijziging die president Xi Jingping de vrije hand geeft om het land geheel naar eigen goeddunken te hervormen. Vooralsnog zijn er gemengde signalen over de Chinese groeiverwachting, zegt Alex Wolf, senior econoom opkomende markten bij Aberdeen Standard investments. Het land kampt met veel economische en financiële problemen en beleggers moeten rekening houden met mogelijke negatieve verrassingen.

De Chinese regering wil het begrotingstekort terugdringen van 3% in 2017 naar 2,6% dit jaar. Dit is een belangrijk signaal voor het te volgen beleid. "Toch kunnen we daar ook niet teveel aan ophangen, want de officiële begroting is slechts één onderdeel van het gehele beleidspakket. Het aanjagen van de economie gebeurt grotendeels buiten de begroting om", weet Wolf.

"Opvallend is dat dit keer in de plannen de doelstellingen op het gebied van monetair beleid en het verminderen van de schuldenberg ontbreken. Dat is voor het eerst in bijna tien jaar. Waarschijnlijk komt dit doordat de data over deze onderwerpen de afgelopen jaren minder betrouwbaar zijn gebleken. Dit zou betekenen dat er nu lagere doelstellingen hadden moeten worden geformuleerd dan vorig jaar, iets wat de regering in verlegenheid zou kunnen brengen. Wel is er voor het eerst een werkloosheidsstreefcijfer gepresenteerd", zegt Wolf.

"Peking vindt dat de groei naar een kwalitatief hoger plan worden getild. Zo moeten risico’s worden vermeden, moet de armoede worden bestreden en milieuvervuiling aangepakt. De hamvraag is of deze doelstellingen te verenigen zijn met het economische groeidoel van 6,5%. Met minder beleidsmatige ondersteuning zal het moeilijk worden om steunmaatregelen af te bouwen en de groei op peil te houden. De indexcijfers zijn niet al te rooskleurig, zeker niet die van het mkb, waar de stimuleringspakketten vooral voor waren bedoeld. Het is zaak de exportcijfers nauwlettend in de gaten te houden op tekenen van negatieve groeiverrassingen. Vorig jaar wisten de export en de ict sectoren de slechtere groeicijfers te compenseren. Dit jaar zal dat moeilijker gaan", stelt Wolf.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.