Is het tijd om de obligatiepremie te herprijzen?

Door Quentin Fitzsimmons, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund

Sinds de financiële crisis hebben agressieve monetaire verruimingsmaatregelen de premies die beleggers eisen voor het houden van obligaties, sterk gedrukt. Maar nu de belangrijkste centrale banken hun beleid beginnen te verkrappen, zal de vergoeding die door obligatiebeleggers wordt geëist, waarschijnlijk stijgen.

De afgelopen weken zijn staatsobligaties in de ontwikkelde markten zwaar onder druk komen staan doordat beleggers beginnen de liquiditeitspremie die met de maatregelen van de centrale banken gepaard gaat, te herprijzen. Na jarenlange geldinjecties in het wereldwijde systeem is het tij nu aan het keren en wordt er geld teruggetrokken. Centrale banken verkrappen hun beleid synchroon.

In sommige landen heeft de recente correctie er terecht toe geleid dat er hogere premies worden ingeprijsd. In de VS bijvoorbeeld schommelt de verwachte 5-jaars breakeven rate over vijf jaar nu rond de 3,25%, wat hoger is dan de evenwichtsrente op lange termijn van circa 3% waarvan de Federal Reserve momenteel uitgaat.

Kans op inflatiestijging

Hoe zit het met de inflatiepremies? Na jaren van lage inflatie is er kans dat de inflatiedruk in de ontwikkelde markten oploopt onder invloed van de sterkere wereldwijde groei, hogere olieprijzen en krappere arbeidsmarkt in verschillende ontwikkelde landen.

Vooral Duitsland springt er in dit opzicht uit: vanwege de recordlage werkeloosheid en aanhoudende economische groei bestaat het risico dat de inflatiedruk in het grootste land van de eurozone toeneemt, iets wat mogelijk wordt versterkt als de Europese Centrale Bank niet snel genoeg handelt. Tot dusver komt dit risico nog niet tot uiting in de prijs van de 30-jaars Duitse staatsobligaties, en dit is een van onze voorkeursobligaties in de ontwikkelde markten om deze visie uit te drukken in een short duration of onderwogen positie.

In andere markten blijven inflatiegerelateerde obligaties een aantrekkelijke keuze als bescherming tegen een toenemende inflatiedruk. Vooral in de VS blijven de waarderingen redelijk.

Sommige credit-markten zijn geprijsd voor perfectie

De vraag naar bedrijfsobligaties blijft redelijk robuust, omdat de sterke wereldwijde groei en lage wanbetalingscijfers de fundamentals blijven ondersteunen. De credit-premie lijkt echter aan de hoge kant aangezien de spreads ten opzichte van staatsobligaties historisch laag zijn, vooral op risicogewogen basis. Analoog hieraan is ook het renteverschil tussen obligaties met een BBB en een B rating historisch laag – doorgaans een teken dat de markt geen onderscheid meer maakt tussen kwaliteitscategorieën en risicostructuren.

Naar onze mening zijn sommige creditmarkten bijna geprijsd voor perfectie. Zo zit er nauwelijks nog een premie tussen prime auto-ABS (asset-backed securities) met een BBB- rating en subprime auto-ABS met een BBB rating, ook al zijn de achterstallige betalingen bij subprime autoleningen terug op het niveau van 2008.

Gezien dit alles is het misschien tijd dat de premies voor bedrijfsobligaties omhoog gaan. Maar wat zal de aanzet geven: een hoger uitgifteniveau, minder aankopen door de centrale banken, of een verschuiving in het beleggerssentiment? Hoewel de potentiële katalysator voor uitlopende spreads onduidelijk blijft, is de volatiliteit die de laatste tijd op de creditmarkten zichtbaar is een duidelijk signaal dat beleggers ergens dit jaar waarschijnlijk een hogere premie zullen gaan eisen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.