Standard Life Investments: Is Japan een willekeurige koper?

Govindafinn
Govinda Finn

Japan zwemt in het geld en wordt veelal beschouwd als een zekere leverancier van kapitaal voor de rest van de wereld. Econoom Govinda Finn, laat in de Weekly Economic Briefing van Standard Life Aberdeen Investments, een merk van Aberdeen Standard Investments, zijn licht schijnen op de bereidheid van Japan om staatsschuldpapier te blijven kopen.

De verklaring van het overschot op de lopende rekening heeft te maken met het concurrentievoordeel van de dynamische exportsector. Dit gaat niet helemaal meer op. Sinds de financiële crisis fluctueert de handelsbalans hevig. Dit is deels het gevolg van de kernramp maar komt ook doordat Japan aan concurrentiekracht inboette toen de yen in de nasleep van de financiële crisis sterk in waarde steeg. En ook al had Japan de afgelopen tien jaar vaak een handelstekort, dat was nooit zo groot dat het de lopende rekening hardnekkig in het rood duwde. Dit komt omdat het land tegelijkertijd te maken heeft met stijgende inkomsten uit Japanse investeringen in het buitenland.

Het rendement op directe buitenlandse investeringen heeft dat van portefuillebeleggingen de afgelopen tien jaar overtroffen, al verschilt dat per sector. Voor de Japanse autoproducenten, ligt het rendement op de investeringen in Azië en Noord-Amerika boven de 15% tegen slechts 1% in Europa. Voor elektronische machines, zijn de rendementen met enkele cijfers iets bescheidener. De return on investment ligt in Azië en Europa wel hoger dan in Noord-Amerika. Gezien deze gezonde rendementen, verwachten we dat Japanse bedrijven geld blijven dirigeren richting het buitenland ondanks de zwakkere yen en de wens van de overheid om productie weer terug te halen naar eigen land.

De Japanse buitenlandse beleggingen hebben een waarde die tegen de 60% van het bbp ligt. Er is wel een verschuiving geweest van in dollar uitgedrukte investeringen, waarbij een daling van beleggingen in langetermijnschuldpapier te zien is, die echter gecompenseerd wordtn door meer beleggingen in aandelen en aandelenfondsen. Deze trend is ook zichtbaar bij beleggingen in waardepapier in euro’s en andere valuta. Dit wijst op een grotere risicobereidheid onder Japanse beleggers. Het betekent dat de zogenaamde veilige havens niet meer zo duurzaam hoeven te zijn als de Japanners een deurtje verder kijken. Japanse beleggers werden lang beschouwd als betrouwbare opkopers van staatsobligaties van ontwikkelde landen. Maar de koersgevoeligheid van deze stukken is wellicht groter dan beleggers lief is.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.