Pimco verwacht geen vuurwerk op opbligatiemarkten

De recente correctie op de aandelenbeurzen en de stijgende yields op obligaties kunnen erop wijzen dat zich een geheel nieuwe periode in de obligatiemarkten aandient. Gene Frieda, strateeg bij PIMCO, stelt echter dat het met zo’n ingrijpende verandering waarschijnlijk wel meevalt. In zijn blog ‘Regime change in bond markets?’ noemt hij vier matigende factoren, naast drie risico’s die ertoe kunnen leiden dat de markt alsnog diepgaand wordt opgeschud.

Geen vuurwerk verwacht

 • Vier factoren wijzen erop dat een ingrijpende verandering van de obligatiemarkten nog niet aan de orde is:

  Om te beginnen lijkt de markt de verwachte rentestappen van de Fed goed te hebben ingeprijsd. Voor het eerst sinds de Fed zijn ‘dot plots’ begon te publiceren, loopt de markt met de verwachting van de Fed in de pas, waarbij de Amerikaanse futures markt nu uitgaat van vier aanvullende renteverhogingen tot januari 2020.

 • Ten tweede is de obligatiemarkt in toenemende mate een mondiale markt, waardoor de opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank en Bank of Japan de cyclische prijsverandering van obligaties in andere ontwikkelde economieën kan matigen.

  Een derde factor is dat de opkoopprogramma’s van centrale banken veel duratie en convexiteit uit de particuliere obligatiemarkt heeft weggenomen. De grote hoeveelheid obligaties die centrale banken in bezit hebben, ligt als een zware natte deken op de volatiliteit.

 • Ten vierde zal de correctie in de aandelenmarkt waarschijnlijk geen einde maken aan de stijging van de yields. Eerder draagt de correctie eraan bij dat die prijsverandering ordelijk verloopt.

  Toch zijn er risico’s die een 'regime change' voor obligaties kunnen inluiden:
  1. Meestal wordt een Amerikaanse recessie ingeluid door een schok in het monetaire beleid, maar dit keer zou het begrotingsbeleid wel eens de aanleiding kunnen worden. De onzekerheid over de uitwerking van de belastingverlagingen op het begrotingstekort, de groei en de inflatie is dusdanig groot, dat de risicopremie op langlopende obligaties wellicht hoger zou moeten worden dan die nu is.
  2. De internationale verstrengeling van de obligatiemarkten kan een probleem worden wanneer de ECB en de BoJ hun beleid gaan normaliseren. Vooral voor Japan kan dit een lastige exercitie worden, ook indachtig de wanordelijkheid waarmee het beëindigen van de prijsdoelstellingen in Zwitserland destijds gepaard ging.
  3. Een sterkere Amerikaanse dollar – een mogelijk gevolg van het stimuleringsbeleid zo laat in de cyclus – zou kunnen leiden tot versnelde afbouw van de geldverruiming in Europa en Japan, een hernieuwde kapitaaluitsroom uti China, en hogere grondstoffenprijzen.

  De rode draad in deze drie risico's is dat hogere obligatieyields op de korte termijn de argumenten voor lage yields op de langere termijn versterken.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.