Dichtdraaien Russische gaskraan zorgt voor hardnekkige inflatie

Veel landen snijden de financiële en zakelijke banden met Rusland door. Maar zo krijgt het Westen, dat haast wil maken om van Russisch gas af te komen, te maken met een nieuwe aanbodschok. De inflatie wordt hierdoor hardnekkig, de groei vertraagt en de vraag naar niet-Russische fossiele brandstoffen stijgt.

Natuurlijk hangt het tempo waarop dit alles gebeurt af van hoe snel het Westen de Russische olie- en gaskraan dichtdraait. Als de oorlog in Oekraïne wordt opgelost kan de druk wat afnemen, maar de loskoppeling van Russische fossiele brandstoffen zal niet worden teruggedraaid, blijkt uit het nieuwste rapport van het BlackRock Investment Institute (onderaan deze mail te downloaden).

Koopkrachtdaling en minder groei

In Europa is de kans op regelrechte stagflatie niet weg te wuiven, gezien het continent ruwweg 40% van haar gas uit Rusland importeert. BlackRock gaat er in haar basisscenario vanuit dat de eurozone door de gestegen energieprijzen te maken krijgt met een koopkrachtdaling van 1,5% en een daling van de economische groei tot 3%. Dit kan volgens de vermogensbeheerder nog erger worden als de energieprijzen weer uitkomen op de piek van halverwege maart.

“Hoewel de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch olie en gas op papier niet zo heel hoog is, heeft de recente publicatie van het CPB al laten zien dat de spill-overs via handelspartners of de prijs van halffabricaten aanzienlijk is. De in dit rapport geïdentificeerde risico’s zijn om die reden ook zeker relevant voor de Nederlandse economie”, aldus Lukas Daalder, beleggingsstrateeg bij BlackRock.

Volgens BlackRock is de kans groter geworden dat de inflatieverwachting zijn rol als anker losslaat en dat centrale banken zich genoodzaakt zien om hard op de beleidsrem te trappen. Als hogere inflatie de norm wordt zullen de centrale banken zich gedwongen voelen de vraag te temperen door de rente te verhogen voorbij het neutrale punt, aldus de vermogensbeheerder.

Op volle toeren

Meer Europese groene energie of meer kernenergie kan niet zomaar ergens vandaan worden getoverd. Fossiele brandstoffen moeten voorlopig uit bijvoorbeeld de VS worden geïmporteerd. Dit betekent echter niet dat de productiecapaciteit daar ook omhoog moet omdat de wereldwijde vraag naar fossiele brandstoffen opeens toeneemt. Wel zal de bestaande productiecapaciteit in de VS op volle toeren moeten draaien om aan de verschoven vraag uit Europa te kunnen voldoen.

Europese consumenten zullen de komende tijd veel meer geld kwijt zijn aan energie uit olie en gas. Groene energie wordt daardoor in verhouding goedkoper en innovatieve groene technologie krijgt een boost. In andere delen van de wereld verloopt dit allemaal iets langzamer.